Vijeće EU dogovorilo nove sankcije za kibernetičke napade

Samo tjedan dana prije europskih izbora Vijeće EU uvelo je nove mjere za sankcioniranje svih onih koji bi putem Interneta na bilo koji način napali Europsku uniju i njezine članice

Sandro Vrbanus subota, 18. svibnja 2019. u 18:20

Vijeće Europske unije je ovoga petka utvrdilo okvir kojim se EU-u omogućuje uvođenje ciljanih mjera ograničavanja za odvraćanje od kibernapada koji predstavljaju vanjsku prijetnju EU-u ili njegovim državama članicama, te za odgovor na njih – priopćeno je iz Vijeća.

Novi režim sankcija primjenjuje se na kibernetičke napade sa znatnim učinkom:

  • koji potječu ili su izvedeni iz područja izvan EU-a;
  • za koje se upotrebljava infrastruktura izvan EU-a;
  • koje izvode osobe ili subjekti koji imaju nastan ili djeluju izvan EU-a ili
  • koji se izvode uz potporu osoba ili subjekata koji djeluju izvan EU-a.

Isti režim sankcija odnosi se i na pokušaje kibernapada s potencijalno znatnim učinkom.

Konkretnije, novim se okvirom Europskoj uniji prvi put omogućuje da uvede sankcije osobama ili subjektima koji su odgovorni za kibernapade ili pokušaje kibernapada, koji pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu takvim napadima ili koji su uključeni na druge načine. Sankcije se ujedno mogu uvesti osobama ili subjektima koji su s njima povezani.

Mjere ograničavanja uključuju zabranu osobama da putuju u EU te zamrzavanje imovine osoba i subjekata. Povrh toga, osobama i subjektima iz EU-a zabranjeno je stavljati novčana sredstva na raspolaganje onima koji su uvršteni na popisu.

Siguran kibernetički prostor kao prioritet EU

Europska unija izražava zabrinutost zbog pojave zlonamjernog ponašanja u kibernetičkom prostoru, koje ima za cilj ugroziti integritet, sigurnost i gospodarsku konkurentnost EU-a te uključuje mogući rizik od izbijanja sukoba.

Vijeće je stoga donijelo alat za kiberdiplomaciju, odnosno okvir za doprinos poboljšanju suradnje, sprečavanju sukoba, ublažavanju mogućih kiberprijetnji te odvraćanju potencijalnih napadača i djelovanju na njihovo ponašanje. Bio je to odgovor na rastuću zabrinutost zbog povećanih kapaciteta državnih i nedržavnih aktera i njihove spremnosti da poduzmu zlonamjerne aktivnosti.

Europska unija ostaje posvećena održavanju otvorenog, stabilnog i sigurnog kiberprostora te ponavlja svoju predanost miroljubivom rješavanju međunarodnih sporova u njemu. Stoga bi u okviru svih diplomatskih napora EU-a trebalo prioritetno promicati sigurnost i stabilnost u kiberprostoru jačanjem međunarodne suradnje te smanjiti rizik od pogrešnih percepcija, pogoršanja stanja i sukoba koji mogu proizaći iz incidenata povezanih s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.