Česta dvojba - dual channel s neidentičnim RAM modulima - da ili ne?

Je li u redu kupiti novi memorijski modul koji nije isti poput već postojećeg i upariti ih zajedno?

Mario Baksa utorak, 4. lipnja 2019. u 06:00

Problem

Imam modul G.Skillovog RAM-a F4-2400C15S-8GNS od 8 GB. Htio bih ubaciti još jedan, ali više nema u prodaji ova verzija koja završava sa GNS, već verzija koja završava s GNT, znači F4-2400C15S-8GNT. Ako kupim taj, hoće li mi RAM moduli raditi u dual chanel modu?

Odgovor

Hoće. Ta dva modela fizički malo drugačije izgledaju (sa slika se doduše ne vidi imaju li iste memorijske čipove), no imaju iste specifikacije, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema ako ih namjeravate upogoniti u dual-channel konfiguraciji.

Testirani su pri istom taktu (2400 MHz), istim latencijama (15-15-15-35), istom naponu (1,2 V), oba podržavaju Intel XMP 2.0. Dakle, pašu si za uparivanje, barem "teoretski" (prema specifikacijama).

Čak i da imaju nešto različite specifikacije, vjerojatno bi ispravno radili u dual-channel načinu rada - bitno je da se "poštuju" brzina i latencije sporijeg modula, dakle da se ne prelaze granice takta i latencija sporijeg modula, kako bi se zadržala stabilnost računala.