Zamjena kondenzatora kod LCD televizora

Jedan od češćih kvarova starijih televizora, a i monitora, mogli bi vam u servisu opisati kao "otišao trafo" (napajanje), a najčešći razlog tome je propadanje kondenzatora, koji uslijed starosti više ne mogu zadržati potrebnu količinu energije, a nerijetko se i napuhnu

Mario Baksa srijeda, 2. listopada 2019. u 06:00

Problem

Trebao bih zamjeniti par kondezatora na ploči od LCD TV-a, pa me zanima kolika odstupanja smiju biti i da li se mogu staviti druge voltaže i kapaciteti. Npr. meni je potrebno zamjeniti 1000uF 35V i 1000uF 16V. Imam par novih kondezatora, ali su 1000uF 25V, pa me zanima moraju li biti isti. Kondezatori se nalaze na ploči za napajanje.

Odgovor

Da počnemo s upozorenjem - nestručno "igranje" s uređajima, odnosno njihovim napajanjima, može prouzročiti štetu, pa i ozljede! Dakle ako niste sigurni u to što radite onda radije to prepustite nekome drugome.

To se pogotovo tiče popravka napajanja - nakon što ste uređaj odspojili iz strujne utičnice, prije nego išta dirate na pločici trebate isprazniti kondenzatore (barem najvećeg ili najveće, a pogotovo visokonaponske). To radite zato da vas ne bi stresla struja preostala u kondenzatorima. Idealno bi bilo da za to iskoristite neki otpornik veće deklarirane snage ili, kao što su predložili forumaši u komentarima, žarulju sa žarnom niti. No ako nemate ništa od toga pri ruci, bolje je kratkospojiti pinove kondenzatora nekim električki izoliranim alatom (recimo odvijačem ili kliještima), nego da to nehotice učinite prstom.

Elektrolitske kondenzatore ( eng. electrolytic capacitor, valjkaste komponente s “križićem” na gornjoj strani i označenim negativnim polom na boku) pronaći ćete praktički u svakom napajanju, a i uobičajeni su stanovnici matičnih ploča

Što se tiče kondenzatora kao takvih, oni su valjda najčešći individualni uzročnici kvara uređaja - nekvalitetni kondenzatori s vremenom izgube svoja svojstva i često nabubre, po čemu ih se onda može lako identificirati.

Ako je problem samo u kondenzatorima popravak je u pravilu jeftin (samo cijena novih kondenzatora) i svodi se na uklanjanje (odlemljivanje) postojećih defektnih kondenzatora i stavljanje novih.

Novi kondenzatori nikako ne smiju biti deklarirani za niži napon od postojećih! Za viši smiju, ali za niži ne. Dakle, kondenzator na kojem piše 35V smijete zamijeniti samo nekim kondenzatorom predviđenim za napon 35V ili viši. Ako imate kondenzator predviđen za 50V, možete ga staviti umjesto ovog za 35V. Međutim umjesto tog 35V kondenzatora ne smijete staviti npr. 16V kondenzator.

Elektrolitski kondenzator - pasivna elektronička komponenta koja "čuva" električnu energiju. Možete si ga zamisliti kao malu bateriju, sposobnu za izrazito brzo punjenje i pražnjenje
Elektrolitski kondenzator - pasivna elektronička komponenta koja "čuva" električnu energiju. Možete si ga zamisliti kao malu bateriju, sposobnu za izrazito brzo punjenje i pražnjenje

Što se tiče kapaciteta, iako postoje situacije u kojima i kapacitet treba biti pogođen, u ovakvim slučajevima će vjerojatno sve biti u redu i ako stavite kondenzator nešto većeg kapaciteta od spomenutih 1000 uF, samo nemojte stavljati manji kapacitet. Jedinica je zapravo μF, odnosno mikrofarad, no na Internetu ćete najčešće pronaći uF jer je ljudima to najlakše napisati - ne moraju tražiti način kako da napišu oznaku za mikro (μ).

Ako nemate kondenzator dovoljnog kapaciteta, umjesto starog kondenzatora možete, ako imate mjesta, paralelno (znači plus na plus, minus na minus) spojiti dva-tri kondenzatora manjeg kapaciteta, pa da onda ukupni kapacitet tih kondenzatora bude barem 1000 uF (kapaciteti paralelno spojenih kondenzatora se zbrajaju). Jako pazite na polaritet, znači ni u kom slučaju nemojte zamijeniti plus i minus! Evo, to su osnovne smjernice. Ako ćete se sami upustiti u to, budite jako pažljivi.