Semafori u službi zaštite okoliša

Grad Beč opremit će 1.200 semafora sa 10.000 senzora za mjerenje temperature i vlažnosti zraka

Bug.hr četvrtak, 15. ožujka 2018. u 15:40

Grad Beč i Centralni austrijski zavod za meteorologiju i geodinamiku (ZAMG) opremiti će 1.200 bečkih semafora sa 10.000 senzora koji će pratiti vremenske prilike i okolišne promjene u gradu. Prikupljeni će podaci zahvaljujući big data analitici omogućiti višestruku primjenu.

Na taj će se način primjerice moći detektirati toplinski otoci, budući da dugotrajni toplinski valovi predstavljaju velik izazov gradovima. Osim toga pametnim se upravljanjem prometom može popraviti kvaliteta zraka, jer kočenje i ubrzanje proizvode znatno više štetnih materija nego promet u protoku.

Semafori su vrlo pogodna mjesta za postavljanje kvalitetnih mjernih uređaja za dobivanje podataka o vremenu i okolišu, jer imaju stalno napajanje strujom i internetsku vezu, a nalaze se izravno u životnom prostoru stanovnika.

Cilj je projekta sve semafore u Beču opremiti senzorima čiji će se podaci moći obrađivati u stvarnom vremenu. U prvoj fazi senzori će služiti za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, a u narednoj fazi za mjerenje SO2, CO2 i buke.

Sustav za mjerenje je tako dizajniran da se na njega mogu spajati sve vrste senzora.