Mirovinski fondovi ulagat će u startupe putem crowdfundinga

Hanfa je donijela smjernice za ulaganje mirovinskih fondova putem crowdfunding platformi i drugih uređenih sustava za prikupljanje kapitala

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 4. studenog 2019. u 12:35

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na svojoj je sjednici prošloga tjedna donijelo smjernice kojima definira uređene sustave za prikupljanje kapitala koje će Hanfa priznavati, a putem kojih će obvezni mirovinski fondovi moći ulagati u vrijednosne papire i udjele u start-up kompanijama koje se financiraju putem platformi za skupno financiranje (crowdfunding platformi).

Riječ je o Smjernicama o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala koje su izrađene u skladu sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te podrazumijevaju trgovinske platforme na kojima je malim i srednjim poduzećima, osobito inovativnim i start-up poduzećima, omogućen pristup financiranju. Također, smjernice se odnose i na multilateralne trgovinske platforme u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Analiza rizika

Ulaganje u ovakva poduzeća uključivat će i specifične rizike, posebice rizik likvidnosti, neisplate dobiti te rizik gubitka cjelokupnog ulaganja, posebice kod tzv. start-up poduzeća. Navedeni rizici će varirati ovisno o nacionalnom okviru koji uređuje poslovanje crowdfunding platforme, o tome radi li se o start-up projektu ili malom i srednjem poduzeću koje traži dodatno financiranje za rast poslovanja, kao i pravilima rada same platforme i razini i vrsti informacija koje platforma i vlasnik projekta pružaju potencijalnim investitorima.

Mirovinski fondovi, izvještavali smo o tome prošle godine kada se ova ideja prvi puta pojavila, raspolažu s oko 94 milijarde kuna. Prema novim pravilima moći će ulagati u mikro, male i srednje tvrtke, a ukupna ulaganja u ovakve kompanije ne bi smjela iznositi preko 100 milijuna kuna, odnosno do 0,2% imovine pojedinog mirovinskog fonda.