Oznaka NEUTRINI
Znanost

Neutrini na Arktiku

Detektori neutrina na Antarktiku mjere signale koji ne mogu postojati u okviru do sada poznate fizike. Sve upućuje na postojanje novih čestica koje će dati potencijalnu smjernicu kuda dalje sa Standardnim modelom elementarnih čestica.

Davor Horvatić 16. listopada 2018. 14 14 komentara