3D ispis betona omogućit će dvostruko više vjetroturbine

Vjetrenjače koje se koriste za proizvodnju električne energije do sada su bile mahom niže od 100 metara, no General Electric planira to udvostručiti korištenjem novih tehnologija izrade

Sandro Vrbanus subota, 20. lipnja 2020. u 19:38

Podružnica General Electrica koja se bavi obnovljivim izvorima energije, GE Renewable Energy, najavila je kako će s partnerima razvijati nove vjetroturbine rekordne veličine. Umjesto dosadašnjih 100-tinjak metara ili manje, koliko su mjerile najviše vjetrenjače u vjetroelektranama, GE planira izrađivati i postolja na koja će se postavljati stupovi dvostruko veće visine – do čak 200 metara. Taj će im pothvat omogućiti tehnologije aditivne proizvodnje, odnosno 3D ispisa betona.

3D ispisivanjem betonskog postolja bit će omogućeno na njih postaviti više i snažnije vjetroturbine, a sam proces izrade bit će jeftiniji i efikasniji. Testno postolje jedne vjetroturbine već je ovim načinom izrađeno u listopadu prošle godine, a na temelju toga sada će biti pokrenut višegodišnji projekt razvoja rekordno visokih 200-metarskih vjetrenjača.

Ključ je u širini temelja

Do sada je visina postolja za vjetroturbine bila ograničena njihovom bazom, a koja zbog transporta cestom od mjesta proizvodnje do finalne lokacije nije mogla prelaziti 4,5 metra širine. Korištenjem 3D ispisne tehnologije postolja će se izrađivati na licu mjesta, pa će moći biti proizvoljno velika, omogućavajući izgradnju daleko viših stupova vjetrenjača.

Na većoj visini lopatice vjetrenjača moći će iskorištavati energiju jačih vjetrova, pa će samim time i proizvoditi više energije, dok će tehnologija 3D ispisa betona omogućiti njihovu ekonomičniju izradu. Uzevši sve ovo u obzir, nova generacija visokih vjetroelektrana iz radionice General Electrica trebala bi biti značajno isplativija od postojećih rješenja.