Prelazak na DVB-T2 započinje krajem listopada

Nakon što je u ožujku zbog pandemije koronavirusa donesena odluka o odgodi prelaska na novi sustav odašiljanja televizijskih programa objavljena je nova dinamika tog prelaska

Sandro Vrbanus petak, 10. srpnja 2020. u 18:00

Nakon što je u ožujku zbog mjera u suzbijanju pandemije koronavirusa, odlukom HAKOM-a odgođen prelazak na novi sustav odašiljanja televizijskih programa, u nastavku donosimo novu dinamiku prelaska s postojećeg DVB-T na novi DVB-T2 sustav odašiljanja koju su nam dojavili iz Odašiljača i veza.

Prelazak će započeti 27. listopada 2020. i trajat će do 12. studenog 2020. godine, a odvijat će se po digitalnim regijama kako je navedeno u tablici:

Digitalna regija Početak prelaska
D1 27.10.2020. u 0:00
D6 27.10.2020. u 0:00
D2 29.10.2020. u 0:00
D3 03.11.2020. u 0:00
D4 03.11.2020. u 0:00
D7 05.11.2020. u 0:00
D5 10.11.2020. u 0:00
D9 10.11.2020. u 0:00
D8 12.11.2020. u 0:00

Nakon prelaska, u mreži multipleksa M1 odašiljat će se HRT 1 HD, HRT 2 HD, RTL HD, Nova TV HD, HRT 3 HD, HRT 4 HD, RTL 2 HD i Doma TV HD dok će se u multipleksu M2 odašiljati RTL kockica HD, CMC HD, Sportska televizija HD te postojeći regionalni programi. U multipleksu L1 odašiljat će se programi koji se odašilju u digitalnim regijama d44-45-46 i d72, kao i postojeći program u regiji L-Za.

Za prijam televizijskih programa u DVB-T2 sustavu potrebno je imati samostojeći prijamnik ili televizor s DVB-T2 biračem kanala i HEVC / H.265 video dekoderom.

Detaljnije informacije biti će dostupne na web stranici "Gledaj bez brige", a građani mogu Odašiljače i veze kontaktirati na mail adresu problemi_prijam@oiv.hr ili na besplatni broj telefona 0800 0897, u slučaju da imaju problema s prijemom novog signala.

Detaljnije o multipleksima

Odašiljači i veze su temeljem ponude na javnom natječaju za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije na području Republike Hrvatske dobili dozvolu za uporabu RF spektra za zemaljsku digitalnu televiziju za multiplekse M1, M2 i L1 na području Republike Hrvatske.

Temeljem dobivene dozvole OIV će izgraditi mreže za multiplekse M1 i M2 na području RH te lokalne multiplekse L1 na području digitalnih regija d44-45-46 koje obuhvaća područje Grada Zagreba te gradova i općina – Velika Gorica, Sveta Nedelja, Stupnik, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, Bosiljevo, dio općine/grada Samobor, dio općine Vojnić i d72 koja obuhvaća područje grada Šibenika. Lokalna mreža L-Za obuhvaća općine Zaprešić, Bistra, Luka, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Marija Gorica i Brdovec.

Mreža multipleksa M1 je u izgradnji i biti će puštena u rad odmah nakon gašenja postojećih DVB-T MUX A i MUX B mreža budući da se koriste kanali koji su sada u radu.

Mreža multipleksa M2 pokrenuta je 6. rujna 2019. godine puštanjem u rad odašiljača Sljeme, a završena izgradnjom i puštanjem u rad svih odašiljača dana 12. studenog 2019. godine.

Mreže lokalnog multipleksa L1 u digitalnim regijama d44-45-46 i d72 pustit će se u rad nakon gašenja postojećih DVB-T mreža u tim regijama, tj. 3. studenog 2020. godine u regiji d44-45-46 i 5. studenog 2020. godine u regiji d72. Mreža L-Za pustit će se u rad 3. studenog 2020. godine.

Prelazak u pojedinoj regiji obuhvaća isključivanje svih DVB-T odašiljača u mrežama MUX A, MUX B, MUX D te L-ZA i uključivanje DVB-T2 odašiljača u mrežama MUX M1, MUX L1 te L-ZA. Zajedno s prelaskom na DVB-T2 odašiljanje obavit će se i promjene kanala EVOtv mreža MUX C i MUX E po pojedinim digitalnim regijama.