Rekordan broj paketa na hrvatskom tržištu poštanskih usluga

U drugom tromjesečju 2019. ostvareno je 8,8% više paketskih usluga u odnosu na prethodno tromjesečje i 14,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Sandro Vrbanus srijeda, 2. listopada 2019. u 10:41

Poštanske usluge, pogotovo kad se radi o malim paketima pristiglim iz inozemstva, ovih su dana podigli mnogo prašine u hrvatskom medijskom prostoru. Hrvatska pošta od ovog je tjedna morala prestati naplaćivati trošak uručenja malih paketa u iznosu od 4,5 kune, jer im je tako bio naložio HAKOM.

Isti taj HAKOM, regulatorna agencija za telekomunikacije ali i poštanski promet, sada je objavio novu statistiku o tržištu poštanskih usluga u Hrvatskoj, u kojoj je vidljiv značajan rast u području paketnog prometa.

Rekordnih 5,9 milijuna paketa

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i u drugom tromjesečju 2019. zabilježen je nastavak rasta broja paketa, kažu iz HAKOM-a. Ukupno je u tri mjeseca, od travnja do lipnja, ostvareno 5,9 milijuna paketskih usluga, što je apsolutno najveći broj tih usluga od njihovog praćenja.

Rezultat je ovo prije svega povećanog broja paketa u poštanskim uslugama koje se nude u sklopu e-trgovine. Rast broja prenesenih paketa utjecao je i na rast udjela tih usluga na ukupnom poštanskom tržištu tako da paketi trenutno zauzimaju 7,7 posto tržišta, što je za oko jedan postotni bod više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Hrvatska pošta i dalje neupitni lider

Povećanje broja paketa rezultiralo je i povećanjem ukupnih prihoda, tako da su oni u odnosu na prethodno tromjesečje porasli za 7%, odnosno 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupan broj poštanskih usluga, prvenstveno prijenosa pismovnih pošiljaka, u blagom je padu, kako u odnosu na prethodno tromjesečje (-4,3%), tako i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (-1,2%).

Broj davatelja poštanskih usluga nije se mijenjao pa je na kraju drugog tromjesečja 2019. ukupno bilo 22 davatelja, a najveći među njima je HP-Hrvatska pošta d.d. s tržišnim udjelom od oko 84%.