Otpatke od drva pretvaraju u visokokvalitetnu bioplastiku

Istraživači sa Sveučilišta Yale nadaju se da će njihov izum riješiti jedno od najvažnijih svjetskih pitanja - zaštitu okoliša

Mladen Smrekar subota, 27. ožujka 2021. u 20:28

Nije lako prijeći s petrokemijske plastike na obnovljivu i biorazgradivu plastiku. Proizvodni postupak zahtijeva otrovne kemikalije i prilično je skup, a mehanička čvrstoća i stabilnost  često su nedovoljni.

Prednosti "drvene plastike"

No, istraživači sa Sveučilišta Yale napravili se veliki napredak, koristeći drvne nusproizvode, što pokazuje obećanje za proizvodnju trajnije i održivije bioplastike.

Studija objavljena u časopisu Nature Sustainability, opisuje postupak dobivanja materijala visoke mehaničke čvrstoće, stabilnosti pri zadržavanju tekućina i otpornosti na UV svjetlost. Ova "drvena plastika" može se reciklirati ili sigurno biorazgraditi u prirodnom okolišu, a ima niži utjecaj na životni ciklus na okoliš u usporedbi s plastikom na bazi nafte i drugom biorazgradivom plastikom.
 
Istraživači su testirali utjecaj bioplastike na okoliš u usporedbi s uobičajenom plastikom. Listovi bioplastike, zakopani u zemlju, raspali su se nakon dva tjedna i potpuno razgradili nakon tri mjeseca. Bioplastika se može razgraditi natrag u kašu mehaničkim miješanjem, što omogućuje ponovnu upotrebu.

 

To je najbolja vijest: sve se može reciklirati ili biološki razgraditi i time minimalizirati otpad koji odlazi u prirodu.

Dalekosežne implikacije

Bioplastika ima brojne primjene. Može se oblikovati u film koji se može koristiti za izradu vrećica i ambalaže, a budući da se može oblikovati u različite oblike, ima potencijal za uporabu i u proizvodnji automobila.

 

Sad se istražuje potencijalni utjecaj povećane proizvodnje bioplastike na šume. Iako postupak trenutno koristi nusproizvode od drveta, istraživači su svjesni da bi masovna proizvodnja zahtijevala upotrebu ogromnih količina drva, a to bi moglo imati dalekosežne implikacije na šume, upravljanje zemljištem, ekosustave i klimatske promjene.