Apk Analyzer - mobilni alat otvorenog koda za uvid u aplikacije na Androidu

Već se prema samom nazivu aplikacije može zaključiti o čemu je riječ; o aplikaciji koja omogućava nešto dublji uvid u Android aplikacije kroz analizu APK datoteka. Otvorenog je koda te posve besplatan, a nudi i mogućnost izvoza i dijeljenja APK datoteka…

Matija Gračanin ponedjeljak, 25. rujna 2023. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Apk Analyzer
Namjena Upravljanje APK datotekama na Android telefonu
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Android Package Kit ili kratko APK je zapravo datotečni format koji se koristi na Androidu i to za distribuciju i instalaciju aplikacija na pametnim telefonima. Doduše, neki se nikada neće niti susresti s ovim formatom nego će aplikacije uvijek instalirati putem službene trgovine, no ako se želi instalirati neka aplikacija koja nije dostupna u trgovini, onda će se to učiniti upravo preuzimanjem i instalacijom APK datoteke.

Apk Analyzer je besplatna aplikacija otvorenog koda koja omogućava nešto dublji uvid u same APK datoteke, ali i neke dodatne mogućnosti. Jedna od možda najvažnijih značajki je opcija izvoza i dijeljenja APK datoteka instaliranih aplikacija, dok će nekima jednako tako biti važna mogućnost izvoza i snimanja AndroidManifest.xml datoteke.

Riječ je o datoteci koja sadrži osnovne informacije o nekoj aplikaciji kao što su komponente aplikacije, dozvole koje su joj potrebne za rad, njezine hardverske i softverske značajke te drugo. Apk Analyzer nudi i pregled čitavog niza drugih informacija o nekoj APK datoteci (podržava i analizu samih datoteka, bez obzira na to je li aplikacija instalirana ili nije).

Zgodan je detalj što omogućava i izvlačenje ikone, tu je i popis aplikacija prema omogućenim dozvolama pa je vrlo lako moguće pregledati bi li se nekoj aplikaciji možda trebala uskratiti koja dozvola, tu je pregled aktivnosti te opcija pokretanja određenih komponenti aplikacije i štošta drugo. U svakom slučaju, ova besplatna aplikacija itekako može biti korisna.