Autoskola.hr - platforma za kandidate i predavače autoškola koja pomaže u pripremi za ispit

Riječ je o platformi kojoj je osnovni cilj kvalitetnije pripremiti kandidate za polaganje ispita iz Prometnih propisa i prometnih pravila, a koja je namijenjena polaznicima autoškola, predavačima u autoškolama i svima onima koji žele ponoviti i utvrditi poznavanje prometnih propisa…

Matija Gračanin srijeda, 9. kolovoza 2023. u 08:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Autoskola.hr 
Namjena Pomaže pri polaganju ispita PPSP
Android Google Play / App Gallery
iOS App Store
Cijena Besplatan

Najkraće rečeno, ovo je platforma namijenjena polaznicima i predavačima autoškola koja omogućava jednostavnu komunikaciju te u konačnici pomaže kandidatima kako bi se kvalitetno pripremili za polaganje ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Platformi je pristupilo nešto više od četrdesetak autoškola, pa oni koji polaze u jednu od uključenih autoškola, ovu će aplikaciju moći koristiti za pristupanje grupi (mora se dobiti kod) te zatim za komunikaciju s predavačima, učenje, vježbanje polaganje ispita, praćenje domaćih zadaća i slično.

Srećom, pristupanje nekoj do dostupnih grupi nije preduvjet kako bi se došlo do edukativnih materijala potrebnih kako bi se uspješno položio ispit poznavanja prometnih propisa, kao ni opciji da se pristupi simulaciji ispita kako bi svako za sebe ustanovio razinu spremnosti za izlazak na ispit.

Svi pokušaji polaganja ispita bit će zabilježeni (potrebno je otvoriti korisnički račun), pa se u svakom trenutku može vratiti i pregledati na koja se pitanja netočno odgovorilo te iskoristiti dostupne materijale (svi su u PDF-u) kako bi se nadoknadile manjkavosti u poznavanju prometnih propisa. Aplikacija je besplatna za kandidate i sve one koji samo žele imati pristup materijalima i simulacijama ispita, dok se za autoškole korištenje platforme naplaćuje ovisno o broju kandidata godišnje.