drip - aplikacija otvorena koda namijenjena praćenju mjesečnice i plodnosti

Više je razloga zašto je za žensko zdravlje važno pratiti ciklus mjesečnice, a upravo za to postoji već nekoliko dobro poznatih aplikacija. Ovo je još jedna, no riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se može koristiti besplatno te kod koje se podaci čuvaju na unutarnjoj memoriji pametnog telefona…

Matija Gračanin četvrtak, 16. svibnja 2024. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv drip 
Namjena Praćenje mjesečnice i plodnosti
Android Google Play / F-Droid
iOS App Store
Cijena Besplatan

Zaštita reproduktivnog zdravlja žene samo je jedna od važnih zadaća svakog zdravstvenog sustava, no briga o svojemu zdravlju počinje s pojedincem. Što se ženskoga reproduktivnog znanja tiče, jedan od važnih elementa jest praćenje ciklusa kako bi se moglo preventivno djelovati na moguće poremećaje ili zdravstvene probleme ili da bi se pravovremeno mogla zatražiti liječnička pomoć pokaže li se da je to potrebno.

Srećom, već je odavno dostupan niz aplikacija koje pomažu ženama upravo kod praćenja ciklusa, a drip je još jedna aplikacija toga tipa. Otvorena je koda, intuitivnog i urednog sučelja te općenito naglašene jednostavnosti, a istodobno je dovoljno informativna i korisna bude li je se redovito koristilo i unosilo očekivane podatke.

Zgodno je i to što se podaci pohranjuju na unutarnjoj memoriji telefona što će nekima sigurno biti važno, a jednako tako aplikacija ne prisiljava da se unose podaci koji se ne želi. Tako se aplikacija, premda to može, ne mora koristiti i za praćenje plodnosti, nego samo za praćenje ciklusa (u svakome je trenutku moguće isključiti ili uključiti kategorije koje se želi pratiti).

Naravno, drip će pokušati izračunati i predvidjeti početak idućeg ciklusa, a tu su u druge praktične stvarčice i detalji. Podatke je moguće jednostavno izvoziti i uvoziti, a čak i ih zaštitit i lozinkom, tu su i praktični grafikoni te štošta drugo. Aplikacija je sasvim besplatna te ne prikazuje ni oglase.