LessPass - upravitelj lozinkama otvorena koda koji ih zapravo ne pohranjuje nego generira

Za razliku od klasičnih upravitelja lozinkama koji se temelje na snažno šifriranoj bazi u kojoj se pohranjuju lozinke i drugi podaci, LessPass će generirati lozinke za pristup online servisima koristeći tri podatka – naziv ili adresu servisa, korisničko ime i glavnu lozinku..

Matija Gračanin petak, 19. travnja 2024. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv LessPass
Namjena Upravitelj lozinkama koji ih zapravo generira
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

LessPass nastoji promijeniti način na koji se upravlja lozinkama izbjegavajući potrebu da ih se pohranjuje u šifriranu bazu podataka koju se onda čuva lokalno ili u oblaku i to tako da će zapravo svaki put generirati lozinku za pristup nekome servisu koristeći tri osnovna parametra. 

Svaki put kada se unese kombinacija naziva ili adrese stranice ili servisa do kojemu se želi pristupiti, zatim korisničko ime koje se koristi te glavnu lozinku (što je jedini ključni parametar koji valja zapamtiti), LessPass će uvijek generirati istu lozinku koja se onda koristi za pristup. 

Tim se konceptom izbjegava pohrana i sinkronizacija lozinki jer će one uvijek biti generirane samo onda kada ih se zatreba, a dok god se parametri ne mijenjaju, neće se promijeniti ni generirana lozinka koja po svim karakteristikama zadovoljava one tipične kriterije sigurnosti zaporki. Doduše, postoji mogućnost da se dio parametara pohrani u bazi (čak je moguće upogonoiti i vlastiti LessPass poslužitelj), no to nije nužno. 

Sve u svemu, premda LessPass nije prikladan za sve scenarije sigurne pohrane osjetljivih podataka kao što su zaporke, oni koji žele izbjeći pohranu lozinki bilo u web preglednike ili druge upravitelje lozinki samo da bi mogli jednostavno pristupati nekom web servisu ili web stranici, mogli bi ovom rješenju otvorena koda pružiti priliku. Uostalom, ne stoji ni centa.