Mediately - baza podataka o lijekovima dostupnih u Hrvatskoj

Riječ je o aplikaciji s prilično opsežnom bazom podataka o lijekovima i to onima koji su dostupni u Hrvatskoj. U bazi se nalazi više od pet i pol tisuća lijekova s temeljnim informacijama, a tu su i upute o lijeku što aplikaciji daje posebnu vrijednost.

Matija Gračanin srijeda, 28. listopada 2020. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Mediately
Namjena Pregled informacija o lijekovima
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Premda je koji put bolje ne pročitati samu uputu o lijeku nego se o načinu doziranja savjetovati sa svojim liječnikom, u mnogo je slučajeva potrebno znati nešto više o lijeku koji se mora redovito ili povremeno uzimati. Mediately je lijepo napravljena aplikacija koja zapravo sadržava opsežnu bazu podataka o lijekovima dostupnih u Hrvatskoj (kao izvori se koriste HALMED, HZZO i EMA).

Putem aplikacije je, Tako, moguće pogledati osnovne podatke o lijeku što uključuje i navođenje djelatne tvari, sastava, proizvođača, načina izdavanja te načina propisivanja kao i brojni drugi podaci, tu su i informacije o listi lijekova HZZO-a, ATK klasifikacije te pakiranja i cijene. Zgodno je i to što je za lijekove u bazi dostupan i PDF sažetka opisa svojstava lijeka i upute.

Aplikaciju mogu koristiti svi, ali je ponajprije namijenjena liječnicima kojima će od koristi biti i upitnik za opći anksiozni poremećaj (GAD-7), te kalkulator procjena čimbenika rizika od tromboze. Dakako, mogućnosti ima još, kao i nekih dodatnih alata.

Tako se može koristiti međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10), kalkulator BMI i BSA, upitnik za opći anksiozni poremećaj (GAD-7), kalkulator procjena čimbenika rizika od tromboze (Caprini) te štošta drugo. Aplikacija je besplatna, ali za punu iskoristivost, potrebno je otvoriti korisnički račun.