Telekomi najavljuju da će podizati cijene u skladu s inflacijom

Baš kao što smo krajem prošle godine mogli zaključiti, a nakon što je HAKOM dao svoje mišljenje, domaći su telekomi počeli mijenjati opće uvjete poslovanja kako bi mogli cijene uskladiti s inflacijom

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. siječnja 2023. u 00:07

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je još u studenome na svojim stranicama Stručno mišljenje o mogućnosti uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije. Tada se već počelo špekulirati da bi početkom ove godine moglo doći do poskupljenja raznih telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, budući da nas je zahvatila inflacija, u mnogim sektorima i viša od 10%.

Ovih dana, s prvim računima za prosinac, korisnici u Hrvatskoj počeli su dobivati i obavijesti domaćih telekoma o promjenama uvjeta poslovanja – što je, prema HAKOM-u, preduvjet kako bi se indeksiranje cijena uz inflaciju moglo legalno učiniti. Tada smo domaće telekome upitali što će učiniti po pitanju cijena, a njihovi su odgovori bili otprilike "za sada proučavamo odluku HAKOM-a", ili ih uopće nije bilo. Kao što vidimo sada, neke pripremne radnje u međuvremenu su odrađene, a opći se uvjeti poslovanja mijenjaju.

HT

Hrvatski Telekom najavio je dopunu svojih Općih uvjeta poslovanja, koja će na snagu stupiti 9. siječnja. Ona se odnosi na eventualne izmjene cijena usluga zbog inflacije, a promjene će stupiti na snagu u prvoj polovici 2023. godine.

Četiri ključne informacije koje je HT ovim putem podijelio s korisnicima su kako slijedi:

  1. Uvodi se mogućnost usklađenja naših cijena s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju jednom godišnje objavljuje Državni zavod za statistiku.
  2. Ograničit ćemo podizanje cijena do maksimalno 10% godišnje. Tako ćemo osigurati da ako stopa inflacije bude i veća od 10 %, eventualne izmjene naših cijena ne prelaze taj postotak.
  3. Ako želite, svoje usluge možete raskinuti bez plaćanja naknade za pogodnosti/popuste koje ste imali u sklopu usluge. To možete napraviti u roku dva mjeseca od primanja obavijesti uz račun za prosinac koji ste primili u siječnju.
  4. Ako dođe do usklađivanja cijena s inflacijom, informirat ćemo vas na vrijeme, a najkasnije 30 dana prije nego što nove cijene stupe na snagu. U tom trenutku nećete imati pravo raskinuti svoje usluge bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora.

A1

Indeksnu klauzulu u svoje je ugovore počeo ugrađivati i A1 Hrvatska. U skladu s primjenjivom regulativom, od 10. veljače 2023. mijenjaju Opće uvjete poslovanja, Cjenik elektroničkih komunikacijskih usluga te Uvjete korištenja pojedinih usluga. Navedene izmjene odnose se na uvođenje indeksne klauzule koja omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije i deflacije.

U slučaju primjene indeksacije i usklađivanja cijena, najavljuju kako će korisnike o tome obavijestiti najkasnije 30 dana prije primjene novih cijena. Indeksacija se primjenjuje samo na mjesečne naknade usluga i opcija, što znači da se ne primjenjuje na potrošnju prometa (cijene poziva, slanja SMS/MMS poruka, prijenosa podataka), jednokratne naknade, mjesečne rate za obročnu otplatu uređaja i slično, kažu iz A1. Pri promjeni cijena vodit će se stopa inflacije/deflacije iz Indeksa potrošačkih cijena, kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku svake godine u siječnju.

Raskid ugovora bez penala

Korisnici imaju pravo na raskid ugovora zbog uključivanja nove inflacijske klauzule u postojeće ugovore. Taj je rok dva mjeseca nakon primitka obavijesti o promjeni ugovornih odredbi. Sva daljnja povećanja cijena zbog inflacije neće za sobom povlačiti mogućnost raskida ugovora, jer će ta klauzula već biti sastavnim dijelom ugovora.