Telekomunikacijski toranj na Sljemenu djelomično će biti pretvoren u turistički vidikovac

Potpisan je ugovor o zakupu poslovnog prostora Odašiljača i veza, tornja Sljeme, kojim će on tijekom narednih 15 godina ući u komercijalizaciju neiskorištenih kapaciteta i poslužiti za turizam

Sandro Vrbanus petak, 24. ožujka 2023. u 15:19

Jučer je potpisan ugovor kojim tvrtka OIV Towers COM, inače tvrtka kćer Odašiljača i veza, daje u zakup poslovni prostor dijela svojeg tornja na Sljemenu na razdoblje od petnaest godina. Time je završena višegodišnja težnja OIV-a da u svom najatraktivnijem objektu omogući ponovno obavljanje turističke djelatnosti te pruži građanima i turistima pristup tornju s jednim od najatraktivnijih pogleda u Hrvatskoj, objavljeno je danas.

Jedan od simbola grada Zagreba zaštitni je znak Medvednice i najviša točka iznad glavnoga grada Republike Hrvatske, s čijeg se vidikovca pruža panoramski pogled na cijeli grad i Zagrebačku goru, ali i na Hrvatsko Zagorje sve do Slovenskih Alpi.

Prazan prostor u turističkoj funkciji

Telekomunikacijski toranj Sljeme sagrađen je 1976. godine, a uz svoju osnovnu funkciju odašiljanja televizijskih i radijskih signala, jedno kraće vrijeme tijekom osamdesetih godina bio je otvoren za javnost. Toranj je građen prema tadašnjim potrebama analogne odašiljačke tehnologije radija i televizije te telekomunikacijskih radiorelejnih veza. Kao i u cijeloj IT industriji, tako i u industriji odašiljanja radijskih i televizijskih signala, razvoj i modernizacija doveli su do smanjenja volumena opreme. Od siječnja 2020. godine objekt je automatiziran, a pojedini dijelovi tornja su prenamijenjeni te je pokrenut projekt obnove prilikom koje su izvršeni odgovarajući radovi na energetskoj obnovi ovojnice tornja kao i obnova armirano-betonske konstrukcije. Tom obnovom objekta zadovoljeni su prvi preduvjeti za mogućnost monetizacije neiskorištenog dijela prostora.

Vidikovac u tornju kao nova turistička atrakcija Zagreba
Vidikovac u tornju kao nova turistička atrakcija Zagreba

Upravo sa svrhom iskorištavanja objekata koji, u svojoj punoj veličini, više nisu potrebni OIV-u za obavljanje osnovne djelatnosti osnovana je tvrtka kćer OIV Towers COM d.o.o. "Budući da je društvo OIV pravna osoba od posebnog državnog interesa, čija je osnovna djelatnost prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih program, ideja je bila odvajanje ne osnovne djelatnosti u posebno trgovačko društvo čime bi se dobio i veći stupanj agilnosti te poslovna, operativna i tržišna samostalnost", rekao je predsjednik Uprave OIV-a Mate Botica.

Najavljuju slično i za ostale tornjeve

U svrhu komercijalizacije neiskorištenih kapaciteta tornja na Sljemenu, po ovom potpisu ugovora toranj Sljeme predat će se novom zakupniku na uređenje i upravljanje. Ponuditelj je u opisu buduće djelatnosti u tornju naveo više atraktivnih sadržaja, čijom će realizacijom toranj postati interesantan širokom krugu posjetitelja, a Zagreb će tako dobiti novu turističku atrakciju na vrhu Sljemena, kažu iz OIV-a.

"Osim pojavljivanja slobodnog prostora uslijed napretka tehnologije, gašenjem srednjevalnih radijskih odašiljača oslobodila se i velika površina oko objekata. Naime, za odašiljanje na srednjem valu, uz sami odašiljački stup, bila je potrebna i velika površina zemlje kako bi se signali emitirali. OIV je vlasnik poznatih atraktivnih lokacija poput Psunja, Učke, Biokova, Labinštica i Lička Plješivica te uz koje se nalaze objekti i mogu služiti u ugostiteljsko-turističke svrhe te s tim u vezi planiramo proširiti ponudu svima zainteresiranim", najavio je direktor OIV Towers COM-a Gordan Kapović.