Kina protiv deepfake tehnologije

Kineska regulatorna agencija Cyberspace Administration of China (CAC) donijela je nova pravila koja će počevši od 1. siječnja druge godine pokušati zabraniti uporabu takozvane deepfake tehnologije

Matija Pavlić ponedjeljak, 2. prosinca 2019. u 06:00

Kineska regulatorna agencija Cyberspace Administration of China (CAC) najavila je nova pravila koja se odnose na video i audio sadržaj koji se plasira na Internetu, konkretno na deepfake tehnologiju.

Pravila koja stupaju na snagu s prvim danom 2020. godine se odnose na mjere čiji je cilj što prije svega iskorijeniti distribuciju lažnih vijesti nastalih uporabom tehnologija kao što je umjetna inteligencija i virtualna stvarnost (pritom se misli na spomenutu deepfake tehnologiju).

Ukoliko se takva tehnologija rabi u video i audio materijalu potrebno ju je označiti na odgovarajući način. Ukoliko takav materijal nije jasno naznačen, riječ je o prekršaju koji podliježe kaznenoj prijavi.

Na internetskoj stranici CAC-a se uz detalje o novim pravila spominje kako deepfake tehnologija može negativno utjecati na tamošnju nacionalnu sigurnost, utjecati na društvenu stabilnost te narušavati javni red i mir. Ova pravila rezultat su ranijih najava kineskih vlasti o skorašnjoj zabrani deepfake tehnologija.