Obilježen Europski dan zaštite osobnih podataka

"Zaštita osobnih podataka djece u digitalnom dobu" jedna je od aktivnosti kojima agencija za zaštitu osobnih podataka obilježava ovogodišnji Europski dan zaštite osobnih podataka

Sandro Vrbanus utorak, 29. siječnja 2019. u 13:09

U organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka, 28. siječnja 2019. godine u Kući Europe u Zagrebu, a povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, organiziran je stručno-edukativni skup naziva "Zaštita osobnih podataka djece u digitalnom dobu". Skup je okupio stručnjake i profesionalce iz nekoliko ključnih institucija koje se bave zaštitom djece i njihovih prava.

Obzirom da su djeca prepoznata kao osobito ranjiva skupina društva te da Opća uredba o zaštiti podataka poseban naglasak stavlja na djecu i zaštitu njihovih osobnih podataka, Agencija ovim stručno-edukativnim pridonosi stvaranju svijesti o važnost zaštite osobnih podataka djece, čime potiče institucije na intenzivniju međusobnu suradnju i potrebu kontinuiranog osvještavanja javnosti o ovoj temi, poručili su iz AZOP-a.

Svi sudionici skupa zaključno su se usuglasili kako je potrebno uložiti zajedničke napore institucija kao i društva u cjelini, a s ciljem što učinkovitije zaštite djece i njihovih prava.

Najznačajnije poruke stručno-edukativnog skupa

"Mi smo ti koji trebamo biti svjesni da se djeci i mladima treba omogućiti povezivanje sa svijetom prilika i poticati ih da se koriste tim istim prilikama digitalnog doba koje donose koristi u njihovom obrazovanju, informiranosti, povezanosti itd., ali jednako tako, svi zajedno, moramo stvoriti snažnu svijest o tome da je uvijek potrebno voditi brigu o zaštiti svojih podataka i zaštiti privatnosti djece kako bi maksimalno smanjili: ranjivost, rizike od mogućih prijetnji, rizike za vlastitu sigurnost te štete i rizike od narušavanja identiteta, ugleda i gubitka privatnosti", istaknuo je ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu poručili su da se izbjegava fotografirati djecu i koristiti djecu u svrhu stranačkih i političkih aktivnosti.

Predstavnici Ravnateljstva policije, istaknuli su zabrinjavajuću činjenicu da se u posljednje vrijeme sve više uočava pojava, da sve više mlađa djeca postaju žrtvama kaznenih djela koja su počinjena putem Interneta. Riječ je o kaznenim djelima klasične zlouporabe osobnih podataka - povrede privatnosti djeteta, nedozvoljene uporabe osobnih podataka, nedozvoljenih slikovnih sadržaja i snimanja, seksualnog uznemiravanja i iskorištavanja putem Interneta i sl. Riječ je o djeci u dobi od osam pa naviše godina.