TikTokova nova aplikacija donosi financijski poticaj za korisnike kroz „loyalty“ program

TikTok se u Europi suočava s usporavanjem rasta. Rješenje predstavlja nova aplikacija koja nudi financijske nagrade kroz "loyalty" program

Ivan Podnar četvrtak, 11. travnja 2024. u 13:30

Zna se da je TikTok u nevolji u SAD gdje se suočava s pritiskom zbog mogućih zakonskih regulativa koje bi mogle dovesti do prodaje ili zatvaranja TikToka u toj zemlji. Manje se zna da je u nešto manjoj nevolji u Europi gdje se znatno usporio rast i stagnira broj korisnika. Osim toga, TikTokova aplikacija prisutna je na samo 13 postotaka Android uređaja u EU, za razliku od 37 postotaka za Instagram i 59 postotaka za Facebook.

Bodovi za poklon kartice

Nova aplikacija, koja će se razlikovati od standardne, već je testirana, koristi se u Japanu, Koreji, Maroku, Pakistanu i Egiptu, i mogla bi poslužiti matičnoj kompaniji da riješi problem stagnacije u Europi. Radi se o alternativnoj aplikaciji koja nudi financijske nagrade korisnicima, kroz svojevrsni „loyalty“ program koji će nagrađivati za aktivnosti poput gledanja videa i pozivanja pa uključivanje prijatelja, sudjelovanja u igrama i zagonetkama. Sakupljat će se bodovi koji se mogu pretvoriti u poklon kartice ili digitalne napojnice za kreatore.

ByteDance već ima iskustva s lansiranjem srodnih aplikacija, koje su neovisne o standardnoj verziji. Danas su dostupne za  skidanaje s app tržnica aplikacije CapCut, program namijenjen stvaranju viralnih video isječaka, te Lemon8, društvenu mrežu nalik na Pinterest.

Uskoro u cijeloj Europi

Testno europsko područje za novu aplikaciju za sad su Španjolska i Francuska, zatim Njemačka, s namjerom da se brzo proširi i na druge europske države. Cilj je privući korisnike starije od 18 godina. Starosna skupina od 18 do 34 godine je najzanimljivija TikToku jer je to lako prodati oglašivačima. Grupa 18-34 je globalno najzastupljenija i čini sedamdeset postotaka od ukupnog broja korisnika. Japansko iskustvo govori da je aplikacija pogodila „u sridu“ jer je broj korisnika, nakon objave u lipnju prošle godine, porastao za 2,5 milijuna i nije bilo puno preklapanja korisnika između originalne i nove aplikacije.

Jednostavna implementacija

TikTok temelji optimizam uspjeha nove aplikacije na činjenici da programi poput dodjele bodova i nagrada nisu novost i da ih već koriste aplikacije u e-trgovini  i turizmu diljem Europske unije. To znači da su korisnici već upoznati i prihvaćaju ovakav model nagrađivanja. Slične poticaje, uključujući novčane nagrade, nude mnoge platforme pa se vjeruje da će implementacija biti za korisnike jednostavna.