Najavljena edukativna kampanja policije "Web heroj", protiv online prijevara

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta" građane će se educirati o brojnim vrstama internetskih prijevara i načinima kako se zaštititi

Sandro Vrbanus subota, 17. prosinca 2022. u 13:01

U Ravnateljstvu policije ovoga je petka predstavljen projekt "Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta".

Projekt je predstavio njegov voditelj Renato Grgurić voditelj Službe kibernetičke sigurnosti: "Internetske prijevare čine i do 80% kibernetičkog kriminaliteta kojim se bavi policija. U svrhu jačanja kapaciteta policije za suzbijanje ovih vrsta kriminaliteta Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornost koristi iznos od 1,6 milijuna eura za jačanje kapaciteta policije kroz nabavu računalnih sustava prije svega za istraživanje otvorenih izvora na internetu i istraživanje na Darknetu te za specijalizirane treninge policijskih službenika za kibernetički kriminalitet", rekao je.

1.600 napada u Hrvatskoj ove godine

U prvih 11 mjeseci ove godine policiji je prijavljeno preko 1.600 raznih kibernetičkih napada, od čega se 80% odnosi na najrazličitije oblike internetskih prijevara. "Šteta u ovoj godini bila je preko 6 milijuna eura i tu je riječ samo o prijavljenim slučajevima što znači da bi tamna brojka mogla biti dosta veća, a to je dovoljno dobar razlog za provođenje ove kampanje kako bi osvijestili građane i spriječili da postanu žrtve kaznenih djela", zaključio je Grgurić.

Kada je riječ o suzbijanju kibernetičkog kriminaliteta bitna je i suradnja s građanima i osvještavanje javnosti o opasnostima internetskih prijevara stoga će u okviru projekta biti provedena i preventivna kampanja naziva "Web heroj" o kojoj je govorila voditeljice Službe prevencije Sandra Veber ujedno i suvoditeljica projekta.

Osvrnula se na video anketu koju je objavio MUP: "Svi ovi oblici prijevara predstavljaju kibernetički kriminalitet koji zahvaća naše građane odnosno postaju žrtvama kaznenih djela. Upravo iz tog razloga potrebno je građane osvijestiti da ne postanu žrtve tih kaznenih djela i educirati ih što sve u virtualnom svijetu ima i na koji način se mogu zaštiti".

Jedna od komponenti projekta je preventivna kampanja "Web heroj", kojoj je cilj osvještavanje građana o problemu internetskih prijevara, a koja će trajati godinu dana pod sloganom "Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba“.

Tri su ciljane skupine kampanje: poslovni subjekti (trgovačka društva) koji najčešće budu žrtve tzv. CEO prijevara, građani (posebice starije osobe) koji najčešće postaju žrtve tzv. romantičnih ili investicijskih prijevara i prijevara u online kupovini te djeca.