Detaljniji, šareniji i korisniji zemljovidi u Google Mapsu

Google je nadogradio svoj kartografski servis koji sada daje bolji pregled reljefa, vegetacije i drugih korisnih podataka o konfiguraciji tla, te više detalja u gradskim sredinama

Sandro Vrbanus srijeda, 19. kolovoza 2020. u 13:39

Iz Googlea su objavili kako je u tijeku nadogradnja kartografskog servisa Google Maps, s naglaskom na vizualno poboljšanje prikaza i pružanje više detaljnijih informacija o pregledavanim područjima. Koristeći satelitske snimke koje pokrivaju preko 98% naseljenih područja svijeta, Google je za novi prikaz svojih mapa prilagodio izgled i boje. Po novome, kada uključite shematski prikaz mapa, na njima će biti detaljnije istaknute prirodne karakteristike – šume, plaže, jezera, snježni vrhovi planina i slično, koji su se inače mogli vidjeti tek na prikazu satelitskih snimki.

Za ilustraciju ovih promjena Google je, zanimljivo, među ostalim iskoristio i prikaz hrvatskog srednjeg i južnog Jadrana. Na usporedbi se vidi kako je na novom obliku Google Mapsa bolje istaknuta, primjerice, pošumljenost Brača ili Pelješca, te da se može odmah vidjeti gdje su na Hvaru prisutne pješčane plaže.

Detalji, detalji…

Promjene nabolje zahvatit će i prikaz gradskih sredina. Kada se malo više zumira na gradske ulice, karte će uskoro početi prikazivati i detalje kao što su pješački prijelazi, točniji oblik i širina prometnica, nogostupi, te pješački otoci – sve to do sada nije bilo vidljivo, ili se moglo tek razaznati na satelitskim fotografijama.

Prvi gradovi koji će dobiti ovakav poboljšani prikaz su London, New York i San Francisco, a plan je Googlea s vremenom proširiti iste funkcionalnosti na veći broj gradova.