Otpornost na online dezinformacije može se ojačati gledanjem posebnih inokulacijskih videa

Kratki videozapisi koji objašnjavaju tehnike manipulacije u dezinformacijama koje kolaju internetom mogu ljude učiniti manje osjetljivima na njih

Mladen Smrekar nedjelja, 28. kolovoza 2022. u 20:08

Gledanje pet kratkih videozapisa, osmišljenih da 'cijepe' gledatelje protiv online dezinformacija, poboljšalo je sposobnosti sudionika istraživanja da prepoznaju tehnike manipulacije u laboratorijskim uvjetima, ali i u terenskoj studiji koja je uključivala gotovo 30.000 sudionika. 

Podložnost dezinformacijama

Analiza koju su proveli istraživači sa sveučilišta u Australiji, Velikoj Britaniji i SAD-u sugerira da bi se takvi videozapisi mogli prikazivati kao oglasi javnih službi prije potencijalno štetnog sadržaja na internetu kako bi se smanjila podložnost milijuna ljudi dezinformacijama. 

"Teorija cijepljenja" (Inoculation theory) sugerira da edukacija ljudi može pomoći u izgradnji psihološke otpornosti protiv dezinformacija, slično kao što cijepljenje može pripremiti tijelo da se odupre patogenima. Međutim, nije jasno može li takav pristup uspjeti u velikim razmjerima.

Inokulacijski videozapisi

Istraživači su stvorili su niz kratkih inokulacijskih videozapisa, dugačkih oko 90 sekundi. Ti su zapisi pokrili pet tehnika manipulacije koje se često susreću u online dezinformacijama: emocionalno manipulativnu retoriku osmišljenu da izazove snažne emocije, nekoherentne ili međusobno isključive argumente, lažne dihotomije ili dileme, te žrtvene jarce i napade na osobu, a ne na položaj koji zauzimaju.  

Kako bi se izbjegao dojam stranačke pristranosti, svi su videozapisi bili nepolitički, izmišljeni i duhoviti. 

Kampanja na YouTubeu

Provedeno je šest randomiziranih kontroliranih studija u laboratorijskim uvjetima, kako bi testirali pet videozapisa s više od 6000 sudionika. Svatko od njih pogledao je ili inokulacijski video ili neutralni kontrolni video i potom ocijenio deset manipulativnih ili neutralnih objava na društvenim mrežama.

Istraživači su pokrenuli i dva videa u oglasnoj kampanji na YouTubeu, gdje su prikupili podatke za 22.632 osobe. Unutar 24 sata od gledanja oglasa, trećina sudionika nasumično je testirana na sposobnost prepoznavanja tehnike manipulacije korištene u naslovu koji se pojavio u ispitnom pitanju na YouTubeu. 

Veći učinak

Sve u svemu, nalazi upućuju na to da su inokulacijski videozapisi poboljšali sposobnosti ljudi da prepoznaju tehnike manipulacije i čini se da imaju veći učinak od drugih postojećih skalabilnih intervencija, poput kratkih tekstualnih poruka koji ukazuju na načine za uočavanje lažnih vijesti.

"Izloženost inokulacijskim videozapisima pomogla je ljudima da bolje procijene sadržaj i budu oprezniji pri dijeljenju na internetu. Ova je inokulacija bila učinkovita za sve, što ukazuje da će takva kampanja vjerojatno biti učinkovita unatoč razlikama kao što su dob, spol, politička uvjerenja, korištenje društvenih medija, računalne vještine i drugo. To je impresivan nalaz", komentirao je nalaze istraživanja dr. Jagadish Thaker sa Sveučilišta u Aucklandu.

Štoviše, kaže on, istraživanje je koštalo samo 0,05 dolara po pregledu na YouTubeu, što ukazuje da vođenje takvih kampanja može biti isplativo i lako primjenjivo.

Otvorena pitanja

No, ni ovo istraživanje ne nudi odgovor na pitanje hoće li poboljšana sposobnost ljudi da otkriju korištenje manipulativnih tehnika smanjiti vjerojatnost da će njihova uvjerenja biti poljuljana, ili pojačana, nepouzdanim sadržajem poruke, upozorava prof. Stephen Hill sa Sveučilišta Massey. 

"Ljudi su često kritičniji prema kvaliteti argumenata za poruke koje su u suprotnosti s njihovim postojećim uvjerenjima nego za one koji su s njima u skladu", kaže Hill. "No, ako inokulacija smanji dijeljenje dezinformacija, to će smanjiti i mogućnost da drugi ljudi budu pod utjecajem tih informacija. Kao što je često slučaj s preventivnom medicinom, izazov će biti uvjeriti ljude da se cijepe."