Objavljeni kurikulumi o umjetnoj inteligenciji za osnovne i srednje škole

CARNET je objavio dva nova kurikuluma vezana za umjetnu inteligenciju. Provodit će se eksperimentalno od ove jeseni, kao izvannastavna aktivnost za osnovne te fakultativni predmet za srednje škole

Sandro Vrbanus srijeda, 17. travnja 2024. u 13:53

U sklopu CARNET-ovog projekta "Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (BrAIn)" razvijena su dva nova kurikuluma, oba pod nazivom Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene.

Oba kurikuluma eksperimentalno će se provoditi u školskoj godini 2024./2025. U osnovnim školama provodit će se kao izvannastavna aktivnost, a u srednjim školama u obliku fakultativnog predmeta. Svrha ovih kurikuluma je razvoj kritičkog mišljenja učenika o utjecaju umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, razumijevanje prednosti i nedostataka korištenja različitih digitalnih tehnologija te razumijevanje etičkih i društvenih implikacija koje one imaju na svakodnevni život, poručuju iz CARNET-a.

35 sati godišnje

Za osnovne škole preporuka je da se kurikulum provodi u 7. i 8. razredu kao prva odnosno druga godina učenja, a za srednje škole ideja je da se kurikulum provodi u 2. i 3. razredu, također kao prva i druga godina učenja. U skladu s organizacijskim mogućnostima škole kurikulumi se mogu provoditi i u drugim razredima. Oba kurikuluma provodila bi se po 35 sati godišnje.

Cilj provedbe ovih kurikuluma je osposobiti učenike za praktičan i kreativan rad s tehnologijama u nastajanju, a da pritom zadrže kritičan stav prema tim tehnologijama.

Kurikulum izvannastavne aktivnosti za osnovne škole je dostupan ovdje, a onaj fakultativnog predmeta za srednje škole je dostupan ovdje.