poslovi

Koji poslovi će se najviše nuditi u idućih pet godina na tržištu rada?

📷 Foto: Michael Dziedzic, Unsplash.com
Suzana Vezilić nedjelja, 25. veljače 2024. u 09:16

Za sve koji stoje pred odlukom koji profesionalni put odabrati ili se prekvalificirati od ključnog značaja su analize trendova tehnološkog razvoja i digitalne revolucije. Prema detaljnom istraživanju i izvještaju "Future of Jobs", Svjetskog gospodarskog foruma koji je objavljen u svibnju 2023. godine postoje pretpostavke o tome koja bi mogla biti tražena zanimanja i kompetencije u slijedećih 5 godina. Prema tom istraživanju 69 milijuna poslova će biti otvoreno zahvaljujući tehnološkom napretku, AI-u i rastućem naglasku na ESG (Environmental, Social, Governance) koncept održivog poslovanja

Vjerujem da će neki od čitatelja, i meni omiljenih forumaša, sada pomisliti: "Evo Suzane s kristalnom kuglom pa će nam proreći sudbinu". Morat ću ih razočarati jer kuglu još nisam nabavila, ali sam se pozabavila proučavanjem doista impresivnog izvještaja istraživanja Svjetskog gospodarskog foruma koji obuihvaća  296 stranica. U suradnji s LinkedIn, Indeed i Coursera tvrtkama, kao i s preko 25 različitih gospodarskih organizacija diljem svijeta, Svjetski gospodarski forum kreirao je ovaj izvještaj.

Kako se potrebe za novim vještinama mijenjaju, tako i poduzeća smišljaju i proširuju svoje programe obuke. U izvješću o budućnosti poslova objavljenom za 2020., tvrtke su procijenile da je 42 % radnika završilo obuku koja je premostila nedostatke u vještinama. Taj udio blago se smanjio u 2023. na 41 % . S obzirom na to poduzetnici smatraju da je nedostatak u vještinama lokalne radne snage glavna prepreka za postizanje transformacija industrije, i spas vide u ulaganju u učenje i obuku radne snage. To smatraju najperspektivnijom strategijom za postizanje svojih poslovnih ciljeva. Naglasak je na formuliranju učinkovitog prekvalificiranja, kao i na uvođenju strategija usavršavanja za sljedećih pet godina u svrhu maksimiziranja poslovne uspješnosti.

📷 Svjetski gospodarski forum, 2023.
Svjetski gospodarski forum, 2023.

U sljedećih pet godina predviđa se gubitak 83 milijuna radnih mjesta i otvaranje 69 milijuna radnih mjesta, što predstavlja strukturnu promjenu na tržištu rada od 152 milijuna radnih mjesta, ili 23 posto od 673 milijuna zaposlenih u skupu podataka kojih se proučavalo. Ovo predstavlja smanjenje u zapošljavanja 14 milijuna radnih mjesta ili 2 posto.

Isto tako, predviđa se kako će, od svih vještina koje su trenutno potrebne na tržištu rada, samo njih 56 posto biti i dalje traženo. Ostalih 44 posto će zastarjeti.


Koji su to poslovi budućnosti?

Priložen grafikon Svjetskog gospodarskog foruma nam pokazuje u plavoj boji područja zanimanja koja će rasti, i u ljubičastoj zanimanja koja će se s vremenom izgubiti.

📷 Svjetski gospodarski forum, 2023.
Svjetski gospodarski forum, 2023.

Ovdje je spomenuto stotinjak različitih poslova, pa sam izdvojila tridesetak kako bi ih proanalizirala.

I prema riječima doc. dr. Žive Veingerl Čič, profesorice sa slovenskog DOBA Fakulteta eksperti za umjetnu inteligenciju, koji će se angažirati u formiranju i održavanju naprednih algoritama za optimizaciju procesa, postat će sve više traženi. U skladu s porastom korištenja umjetne inteligencije, etički nadzor postat će ne samo poželjan, već i nužan aspekt u razvoju i primjeni tehnoloških rješenja. Zbog toga će se pojaviti potreba za većim brojem nove generacije stručnjaka takozvanih etičkih savjetnika, čija će uloga biti osiguranje da algoritmi budu oblikovani i programirani na način koji sprječava diskriminaciju i zlouporabu podataka. Isto tako, predviđa se i pozicija za menadžere etičke nabave koji će biti odgovorni da cjelokupni izvori nabave slijede etičke standarde, i morat će voditi računa o tome da se cjelokupna proizvodnja odvija na etički način, poštujući visoke etičke standarde.  

Digitalne vještine postat će ključne, pa se očekuje značajan rast potreba za njima u različitim industrijskim sektorima, koje su povezane s analizom podataka, računalstvom u oblaku i kibernetičkom sigurnošću. Inženjeri internet stvari (IoT) će biti od velikog značaja za povezivanje infrastrukture, kako bi optimizirali funkcionalnost gradova, industrija i drugih okruženja.

Isto tako, očekuje se porast potrebe za stručnjacima za blockchain zaduženih za razvoj, upravljanje i održavanje tehnologije lanca blokova, koja se koristi za osiguravanje sigurnosti, transparentnosti i decentralizacije u različitim sektorima kao što su financije i logistika. 

Uz sve veću učestalost i složenost kibernetičkih prijetnji, stručnjaci za kibernetičku sigurnost će biti vrlo traženi za zaštitu osjetljivih podataka i kritične infrastrukture. Kako rad na daljinu postaje sve prisutniji, pojavit će se potreba za stručnjacima za rad na daljinu i virtualnu suradnju koji će biti specijalizirani za alate za virtualnu suradnju, daljinsko upravljanje timom i digitalnu komunikaciju.

S daljim rastom internetske trgovine i digitalnog oglašavanja, radna mjesta stručnjaka za e-trgovinu i digitalnog marketinga će se nastaviti širiti. E-trgovina je već uobičajen poslovni model u poslovanju, međutim, s toliko e-trgovina koje se natječu na tržištu, posebne metode isticanja i isplivavanja na površinu će biti neophodne za privlačenje kupaca. 

Analitičari podataka i znanstvenici podataka - sposobnost prikupljanja, analize i tumačenja velikih količina podataka postaje sve važnija u svim industrijama. Očekuje se kako će poslovi u analitici podataka i znanosti o podacima biti vrlo traženi. Robotika i automatizacija kako tehnologije automatizacije nastavlja napredovati, pojavit će se nove prilike za posao u poljima kao što su inženjerstvo robotike, dizajn automatizacije i održavanje.

U svijetu u kojem se možemo uroniti u virtualnu stvarnost s pomoću VR naočala, otvaraju se novi horizonti za dizajnere i programere. Stručnjaci za VR će sve više revolucionirati način na koji doživljavamo digitalni prostor razvijajući sve zanimljivije aplikacije i tehnologije. Njihov rad neće biti samo zabavni, oni će stvoriti i obrazovne programe, virtualne muzeje te terapeutske prostore. 

Programeri proširene stvarnosti razvijat će aplikacije i tehnologije koje spajaju stvarni svijet s virtualnim. 

Digitalni influenceri su osobe koje stvaraju sadržaj na mreži. Oni su već popularni ali će u budućnosti biti još popularniji, na svim društvenim mrežama, a posebno na Instagramu.  S obzirom na to da brendovi znaju da se ljudi žele sve više povezivati sa stvarnim osobama kako bi ostali vjerni nekome brendu, tako ih onda brendovi sve više angažiraju radi osobne promocije. 

Online učitelji, coach ili mentori će biti sve popularniji jer će se tražiti profesionalci koji će na najjednostavniji način pomagati drugim ljudima u napredovanju u različitim područjima njihovih života, a posebno u njihovim profesionalnim karijerama. 

IT brokeri posredovat će između pružatelja IT usluga i njihovih kupaca.  Oni bi trebali moći razumjeti zahtjeve kupaca i pronaći im odgovarajuće dobavljače koji će biti u stanju ispuniti njihove zahtjeve i potrebe.

Inženjeri obnovljivih izvora energije bavit će se razvojem novih procesa i poboljšavanja postojećih kako bi proizvodili energiju iz obnovljivih izvora poput vjetra, sunca i vode. 

Eko graditelji će sve više stvarati i koristiti ekološki prihvatljive materijale i suvremene metode u gradnji, dok će se inženjeri za okolišno inženjerstvo baviti planiranjem i provođenjem ekološki prihvatljivih i održivih projekata, s posebnim naglaskom na razvoju sustava koji minimiziraju negativne utjecaje industrije na okoliš. 

Urbani poljoprivrednici će se fokusirati na usjeve u urbanim okruženjima koristeći inovativne tehnike, dok će se stručnjaci za održivi razvoj fokusirati na preoblikovanje poslovnih modela i praksi prema većoj održivosti.

Arhitekti i inženjeri pametnih gradova i domova će i dalje projektirati i graditi pametne, energetski učinkovite, ekološki prihvatljive i tehnološki napredne gradove i domove. 

Specijalisti za digitalnu transformaciju će se baviti preoblikovanjem tradicionalnih poslovnih modela u digitalizirane, učinkovite sustave koji koriste tehnologiju za poboljšanje poslovanja i usluga.

Pored tehnoloških zanimanja, sve veće značenje imaju i zanimanja koja se bave osnaživanjem mentalnog zdravlja i dobrobiti pojedinaca. Među postojećim zanimanjima razvijaju se specifična zanimanja koja će biti poput terapeuta za mentalno zdravlje, koji pomažu ljudima u suočavanju sa stresom modernog života, te psihologa za digitalnu dobrobit, koji pomažu pojedincima u upravljanju utjecaja digitalne tehnologije na njihovo mentalno zdravlje. Isto tako, sve popularniji postaju i menadžeri za radnu sreću (chief happiness officers) koji će na strateškoj razini odgovarati za to da radno okruženje bude poticajno i pozitivno, da zaposlenici u njemu mogu rasti i razvijati se i da njihovo iskustvo bude pozitivno. Oni će biti ključni pokretači u stvaranju i održavanju pozitivne organizacijske kulture u svakoj organizaciji ili u svakom radnom okruženju. 

Specijalisti za telemedicinu bit će ključni za buduće zdravstvene sustave. Za vrijeme pandemije smo svi uočili važnost telemedicine. Liječnici i medicinski stručnjaci koji se budu educirali i prilagodili digitalnim okruženjima za pružanje usluga bit će traženiji od ostalih.

Savjetnici za digitalnu rehabilitaciju pomagat će ljudima koji su stvorili ovisnost o društvenim medijima i raznim internetskim sadržajima da se rehabilitiraju nakon prekomjernog korištenja spomenutih medija. Predviđanja stručnjaka su kako će takav oblik ovisnosti biti jedan od glavnih problema u polju mentalnog zdravlja. Ti savjetnici će morati  imati određeni nivo znanja iz psihologije, medicine i digitalnih komunikacija. 


Koje kompetencije i vještine će biti nužne za ove poslove?

📷 Svjetski gospodarski forum, 2023.
Svjetski gospodarski forum, 2023.

Analitičko razmišljanje

Najtraženija kompetencija, prema istraživanju svjetskog gospodarskog foruma bit će analitičko razmišljanje. Analitičko razmišljanje odnosi se na sposobnost sustavnog rastavljanja složenih problema na manje komponente kojima se lakše može upravljati kako bi ih se bolje razumjelo, identificirali obrasci i razvili rješenja. Uključuje logičan, metodičan pristup rješavanju problema, često koristeći vještine kritičkog razmišljanja za procjenu dokaza, uspostavljanje veza između ideja i izvođenje zaključaka na temelju podataka i informacija. Bitno je u područjima kao što su znanost, inženjerstvo, matematika i poslovanje, gdje složeni problemi često zahtijevaju pažljivu analizu i sustavno razmišljanje kako bi se došlo do učinkovitih rješenja. Također se može primijeniti u svakodnevnom životu za donošenje odluka, rješavanje problema i učinkovitije razumijevanje svijeta oko nas.

Kreativno razmišljanje

Sljedeća tražena kompetencija je kreativno razmišljanje što čini sposobnost generiranja novih ideja, pristupa i rješenja problema razmišljanjem izvan okvira, stvaranjem veza između naizgled nepovezanih koncepata i izazivanjem konvencionalne mudrosti. Uključuje spremnost na preuzimanje rizika, eksperimentiranje i istraživanje nekonvencionalnih mogućnosti. Kreativno razmišljanje nije ograničeno na umjetničke ili maštovite napore, već se može primijeniti u različitim kontekstima, uključujući posao, znanost, inženjerstvo i svakodnevni život. Često uključuje divergentno razmišljanje, gdje se stvara više ideja, i konvergentno razmišljanje, gdje se te ideje procjenjuju i usavršavaju kako bi se došlo do najboljeg rješenja. Kreativni mislioci često su otvorenog uma, znatiželjni i prilagodljivi, spremni razmotriti različite perspektive i istražiti nove mogućnosti. Ne boje se osporiti status quo i znaju se nositi s neizvjesnosti i dvosmislenosti. Kreativno razmišljanje je vrijedna vještina koja može dovesti do inovacija, rješavanja problema i osobnog rasta.

Tehnološka pismenost

Odnosi se na sposobnost osobe da razumije, procijeni i učinkovito koristi tehnologiju. To uključuje ne samo sposobnost rada i korištenja određenih uređaja ili softvera, već i kritičko razmišljanje o utjecaju tehnologije na društvo, kulturu i okoliš. Tehnološka pismenost omogućuje pojedincima da se učinkovitije snalaze u digitalnom svijetu, donose odluke o korištenju tehnologije i doprinose pravednijem i održivijem digitalnom društvu. Tehnološka pismenost uključuje različite komponente:

Funkcionalna pismenost: Ovo je osnovno razumijevanje kako koristiti tehnologiju za postizanje specifičnih zadataka. Uključuje vještine kao što su navigacija operativnim sustavima, korištenje softverskih aplikacija i razumijevanje hardverskih komponenti.

Kritička pismenost: Ovo je sposobnost kritičke procjene informacija i izvora dobivenih tehnologijom. Uključuje procjenu vjerodostojnosti internetskih izvora, razumijevanje rizika privatnosti i sigurnosti te prepoznavanje digitalnih pristranosti.

Kreativna pismenost: Ovo je sposobnost korištenja tehnologije za stvaranje, dizajn i inovacije. Uključuje vještine poput kodiranja, digitalnog dizajna i stvaranja multimedije.

Kulturna pismenost: Ovo je razumijevanje načina na koji tehnologija oblikuje kulturu, a i kultura tehnologiju. Uključuje prepoznavanje društvenih i kulturnih implikacija tehnologije, razumijevanje digitalnog građanstva i poštovanje različitih perspektiva na internetu.

Etička pismenost: Ovo je sposobnost donošenja etičkih odluka vezanih uz korištenje tehnologije. Uključuje razumijevanje pitanja poput digitalnih prava, intelektualnog vlasništva i odgovorne uporabe tehnologije.

Globalna pismenost: Ovo je razumijevanje načina na koji tehnologija povezuje ljude i kulture na globalnoj razini. Uključuje prepoznavanje globalnog utjecaja tehnologije, razumijevanje digitalnih podjela i poticanje međukulturalne komunikacije.

Radoznalost i cjeloživotno učenje

Kako sam već pisala u nedavnom članku cjeloživotna edukacija nije samo trend nego i nužnost. Cjeloživotna edukacija činit će nas umno osnaženima i samouvjerenima te će zasigurno utjecati na prevladavanje naših strahova od gubitka posla. To postaje buduća važna kompetencija.

Kontrola kvalitete

Menadžment kvalitete je filozofija upravljanja kvalitetom kojoj je u fokusu kontinuirano poboljšanje za što boljom kvalitetom proizvoda i usluga čak do razine izvrsnosti i premašenih očekivanja kupaca. Mnogi nisu svjesni koliko je kontrola kvaliteta važan aspekt u poslovanju i životu i kako su kompetencije u ovome području sve traženije. 

Izoštrene sposobnosti promatranja

Prema prognozama, do 2050. godine očekuje se kako će broj ljudi starijih od 60 godina premašiti dvije milijarde. S obzirom na produljenje prosječnog životnog vijeka, što je posljedica napretka tehnologije, predviđa se kako će starenje postati socijalni problem. Rad njegovatelja za starije osobe će biti jako tražen i  obuhvatit će slušanje, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pa čak i povremeno provođenje vremena u šetnjama. Ključne kompetencije potrebne za ovaj posao uključuju veliko strpljenje, empatiju, emotivnu inteligenciju i razvijene sposobnosti promatranja kako bi se prepoznali emocionalni problemi starijih osoba.