Naplata PDV-a na male pakete iz Kine od 1.7. – donosimo sve ključne informacije

Porezna uprava pojasnila nam je kako će se, kome i kada naplaćivati PDV na pakete vrijednosti manje od 22 eura koji u Hrvatski stižu iz Kine i ostalih zemalja izvan Europske unije

Sandro Vrbanus petak, 14. svibnja 2021. u 10:25

Bliži se 1. srpnja, dan od kojega će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku izvan Europske unije biti oporezivane PDV-om neovisno o njihovoj vrijednosti. Ovom prigodom podsjećamo sve čitatelje da će, dakle, kroz mjesec i pol na male pakete koje putem Interneta naručuju, primjerice, iz Kine, morati platiti i hrvatski porez na dodanu vrijednost u visini od 25%. Kako će to funkcionirati, još smo jednom upitali Poreznu upravu.

Kako će operativno izgledati postupak oporezivanja takvih pošiljaka?

Od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 22 EUR (160,00 kuna), kažu iz Porezne uprave za Bug.hr. To će obuhvatiti sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku iz trećih zemalja ili trećih područja, neovisno o njihovoj vrijednosti. Ne zaboravimo da u "treće zemlje" od početka ove godine spada i Velika Britanija.

S tim u vezi, od 1. srpnja 2021. za porezne obveznike isporučitelje uvodi se opcionalni Posebni postupak oporezivanja za prodaju na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja tzv. IOSS (eng. Import One Stop Shop) koji obuhvaća dobra u pošiljkama vrijednosti do 150 EUR (1.135 kuna). Ako se navedeni postupak ne primjenjuje, Hrvatska pošta ili kurirske službe mogu primijeniti Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Prodaja na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosi se na krajnje kupce te ne obuhvaća isporuke poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a te malim poreznim obveznicima. Drugim riječima, ova pravila vrijede samo za pojedinačne kupce, tj. obične građane.

Ima li izuzetaka?

Izuzetak su nekomercijalne pošiljke do 45 eura (u kunskoj protuvrijednosti 330 kuna) koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi besplatno (bez plaćanja protuvrijednosti), a koje su oslobođene plaćanja carina i PDV-a. Posebna ograničenja ovdje vrijede za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode.

Što će kupcima biti drugačije prilikom naručivanja pošiljke male vrijednosti iz Kine? Kada će se, gdje, i na koji način naplaćivati PDV na takve pošiljke?

Ako krajnji kupac kupi robu vrijednosti do 150 EUR od isporučitelja koji primjenjuje IOSS te pošiljka dolazi iz treće zemlje, primjerice Kine, izravno krajnjem kupcu u Hrvatsku, isporučitelj će zaračunati hrvatski PDV i naplatiti ga od kupca kao dio prodajne cijene.

Ako krajnji kupac kupi dobra vrijednosti do 150 EUR od isporučitelja koji ne primjenjuje IOSS, a pošiljka dolazi iz treće zemlje, primjerice Kine, u poštanski ured u Zagrebu, kupac je pri preuzimanju pošiljku obvezan platiti PDV po stopi od 25%.

Prema tome, prilikom kupnje dobara koja pristižu u pošiljkama iz trećih zemalja, krajnji kupci trebaju obratiti pažnju na to je li PDV uključen u iznos koji plaćaju isporučitelju.

Ukoliko PDV nije uključen u taj iznos, prilikom preuzimanja pošiljke bit će obvezni platiti PDV na tako uvezenu robu.

Zaključno – sve poskupljuje za PDV

Sve odgovore i informacije koje smo dobili mogli bismo sažeti na sljedeći način:

  • Paketi iz Kine i ostalih zemalja izvan EU, vrijednosti do 160 kuna, od 1. srpnja će za običnog kupca iz Hrvatske poskupjeti za 25%,
  • U slučaju da je paket naručen preko trgovca iz EU koji se koristi sustavom IOSS, on će kupcu izravno zaračunati hrvatski PDV (vrijedi za sve pakete vrijednosti do 1.135 kuna),
  • Kada paket stiže izravno od prodavača iz, primjerice, Kine, primatelj će hrvatskih 25% PDV-a (ako ga prodavatelj nije ranije zaračunao) na ukupnu vrijednost platiti prilikom preuzimanja paketa,
  • Na pakete vrijednosti do 160 kuna i dalje se neće zaračunavati carina niti troškovi carinskog postupka (osim za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode).

Sve navedeno je propisano odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su usklađene s direktivama Vijeća EU te stupa na snagu 1. srpnja 2021. godine.