Za komentare na portalima odgovarat će oni koji su ih napisali, ali svi će morati biti registrirani

Prijedlog novog Zakona o elektroničkim medijima prošao je na Vladi, a u njemu se, među ostalim, regulira i odgovornost za sadržaje objavljene u komentarima internetskih članaka

Sandro Vrbanus subota, 31. srpnja 2021. u 06:00

Na posljednjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljen je novi prijedlog Zakona o elektroničkim medijima. Njegov nacrt konačnog prijedloga uređuje prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa.

Jedan od kontroverznijih dijelova tog Zakona, onaj koji se tiče odgovornosti izdavača za ono što njihovi čitatelji napišu u komentarima na njihovim internetskim portalima, dobio je nešto izmijenjeni oblik, koji je usuglašen s Udrugom novinskih izdavača pri HUP-u i Hrvatskim novinarskim društvom.

Obavezna registracija

Članak 94. koji propisuje odgovornost pružatelja elektroničke publikacije i za sadržaj koji je generirao korisnik, preformuliran je. U novom je prijedlogu jasno propisana obveza pružatelja elektroničke publikacije (dakle, vlasnika portala) koji odgovara za cjelokupni objavljeni sadržaj, uključujući i sadržaj koji je generirao korisnik – no, samo ako propusti registrirati korisnika i ako nije na jasan i lako uočljiv način upozorio korisnika na pravila komentiranja i na kršenje propisanih odredbi.

Ukoliko nakladnik postupi sukladno zakonu, osigura registraciju i objavu upozorenja, odgovornost za moguće protuzakonite sadržaje bit će na osobi koja je objavila komentar, a ne na nakladniku, poručuju iz Ministarstva kulture i medija.

Autorska prava

U drugo čitanje u Hrvatski Sabor s iste sjednice Vlade upućen je i nacrt konačnog prijedloga Zakona o autorskom i srodnim pravima, zbog kojeg je Europska komisija nedavno opomenula Hrvatsku.

Donošenjem predloženog zakona provest će se usklađivanje s Direktivom EU o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Time će se prvenstveno riješiti problem nakladnika u slučajevima kada tzv. agregatori sadržaja kao što je Google News ili druge platforme poput Facebooka koriste u svojim objavama informativne publikacije, od toga zarađuju, a da pritom s nakladnicima koji su u te objave ulagali ne dijele tako stečenu financijsku dobit.

Ove će platforme biti u obvezi da ishode od nositelja prava potrebna odobrenja i dogovore pravila licenciranja, kako bi nositelji prava primili odgovarajuću naknadu za korištenje svoje sadržaja.