Završena javna rasprava o ljetnom računanju vremena u EU

Anketa koju je provodila Europska komisija privukla je čak 4,6 milijuna Europljana koji su u njoj dali svoje mišljenje o pomicanju sata dva puta godišnje

Sandro Vrbanus subota, 18. kolovoza 2018. u 13:00

Anketa Europske komisije o ukidanju pomicanja sata na ljetno i zimsko računanje vremena koja je bila pokrenuta početkom srpnja, danas je i službeno zatvorena. U sklopu javne rasprave u ovoj je anketi s odgovorima sudjelovalo čak 4,6 milijuna stanovnika Europske unije, objavljeno je iz Komisije.

Podsjećamo, anketa je bila savjetodavnog karaktera i njezini rezultati nisu obvezujući. Međutim, u EK su naglasili kako će detaljno analizirati odgovore i uzeti u obzir javno mnijenje po pitanju eventualnog ukidanja ljetnog računanja vremena. Nakon analize, EK će nekad u narednim tjednima objaviti rezultate, pa ćemo moći vidjeti jesu li se stanovnici Europske unije odlučili na ukidanje pomalo zastarjelog načina računanja vremena, čija se isplativost nikada nije u potpunosti pokazala.

Nakon cijelog procesa odlučivanja i konzultacija sa svim zainteresiranim stranama Europska Komisija će donijeti svoju konačnu odluku. Prema njoj će tada kreirati zajednička pravila za računanje vremena kojih će se potom morati pridržavati sve zemlje članice EU.

Konačna odluka, kako je ranije odlučeno, može biti samo prihvaćanje jedne od dviju opcija: zadržavanje sadašnjeg ljetnog računanja vremena ili ukidanje pomicanja sata dvaput godišnje u svim državama članicama i zabranjivanje periodičnog pomicanja sata. U slučaju da se ukine pomicanje sata, to ne bi utjecalo na odabir vremenske zone – što znači da bi svaka država članica i dalje sama odlučivala hoće li trajno zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena (ili neko drugo).