Otvaranje napajanja i vađenje ventilatora

Kako bismo došli do ventilatora, moramo otvoriti napajanje, a kod tipičnih napajanja to znači i osigurati se da smo odšarafili i skriveni šaraf, ako ga konkretno napajanje ima. Kada skinemo poklopac, ne bi bilo loše multimetrom provjeriti napone u samom napajanju, na mjestima koje biste mogli dotaknuti prstima. Odšarafimo ventilator, odspojimo ga s PCB-a i konačno vadimo.

Mario Baksa utorak, 1. ožujka 2022. u 00:05

Upozorenje: vodite brigu o tome kamo stavljate šarafe – ne smije se dogoditi da vam neki šaraf fali, jer to može značiti da je upao u napajanje, a u napajanju ne smije biti ničeg slobodnog metalnog

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 352 ožujak 2022.

Zamjena ventilatora u napajanju