Mjerenje napona i kontinuiteta multimetrom - Osnovna vještina

Jedna od najbitnijih vještina koju morate svladati ako ćete čeprkati po unutrašnjosti računala (a da se čeprkanje ne svodi samo na ištekavanje i uštekavanje kabela) jest mjerenje napona multimetrom. To je pogotovo važno ako namjeravate čeprkati po napajanju

Mario Baksa utorak, 1. ožujka 2022. u 00:05

Multimetri imaju tri ili četiri konektora za pipalice, od kojih svaki ima svoju svrhu, dakle, treba znati u koji terminal se pipalice uštekaju za koje mjerenje. Crna pipalica praktički uvijek ide u isti konektor – u COM

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 352 ožujak 2022.

Zamjena ventilatora u napajanju