Zamjena ventilatora u napajanju - Novo puhalo za bolji život

Zamjena preglasnog, dotrajalog ili pokvarenog ventilatora u napajanju u teoriji jednostavna je stvar – otvoriti kućište napajanja, odspojiti i izvaditi stari ventilator, staviti i spojiti novi, zatvoriti kućište, i to je to. Međutim, tu ima mnogo zamki na koje treba obratiti pozornost…

Mario Baksa utorak, 1. ožujka 2022. u 00:05

Ako pozorno slijedite naše upute, vrlo su mali izgledi da se išta loše dogodi, no sve što radite, radite na vlastitu odgovornost. Ni autor teksta ni Bug ne mogu se smatrati odgovornima ako oštetite napajanje ili što drugo, ili ako ozlijedite sebe ili nekog drugog. Ako niste spremni preuzeti taj rizik, ovaj vodič možete proučavati radi informiranja o procesu, a sâmu zamjenu ventilatora u napajanju prepustite stručnoj osobi.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 352 ožujak 2022.

Zamjena ventilatora u napajanju