Fina će omogućiti da umjesto broja bankovnog računa koristite broj mobitela

Broj mobitela mogao bi postati vaš bankovni račun, kažu u ovoj agenciji, i najavljuju aktiviranje Registra posrednih identifikatora računa koji će poslužiti bankama da iz IBAN vežu druge podatke

Sandro Vrbanus srijeda, 3. lipnja 2020. u 12:37

Već je nekoliko banaka u Hrvatskoj pokreulo svoje servise za mobilna plaćanja od korisnika do korisnika, korištenjem isključivo mobilnih aplikacija. Takvi servisi za prijenos novca trebaju tek broj mobitela primatelja, a novac se prebacuje na bankovni račun povezan s tim brojem.

Kako bi olakšali širenje ovakve prakse i na ostale banke i korisnike, u Fini su pokrenuli novu uslugu namijenjenu bankama. Uz nju, kažu, broj mobitela može biti vaš bankovni račun, s kojega se mogu inicirati plaćanja i na koji se mogu primati novčana sredstva.

Registar posrednih identifikatora računa

Odabirom nove Finine usluge, Registra posrednih identifikatora računa (RPIR), banka će u centralnom registru Fine evidentirati koji IBAN je vezan uz određeni broj mobitela. Banka sudionik RPIR-a u svako doba, u samo nekoliko sekundi, može od RPIR-a dobiti podatak koji IBAN je vezan uz određeni broj mobitela, neovisno o tome koja je banka registrirala podatak u RPIR-u i je li vlasnik IBAN-a njezin klijent.

Podaci u registru dostupni su isključivo bankama sudionicima RPIR-a. Sudionici RPIR-a odgovaraju za točnost i ažurnost podataka u registru. Trenutačno registar omogućuje da se uz određeni IBAN mogu vezati sljedeći podaci: broj mobitela, e-mail adresa ili osobni identifikacijski broj građana (OIB).

Uplate kontaktima iz imenika

Korištenjem ove usluge krajnjem je korisniku omogućeno plaćanje na određeni broj mobitela kojeg odabere u svojim kontaktima u mobitelu. Plaćanje na broj mobitela će se izvršiti ako je podatak registriran u RPIR-u, neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada ili koju mobilnu uslugu banke koristi. Banka u registru provjerava koji IBAN pripada vašem kontaktu, odnosno, odabranom broju mobitela, te dalje inicira platni nalog temeljem dobivenog IBAN-a, opisuju način rada sustava iz Fine.

Korisnici će za korištenje ove usluge morati detalje oko nje ugovoriti u svojoj matičnoj banci. Ona će izvršiti provjeru podataka i broj mobitela (ili više njih) vezati uz samo jedan bankovni račun. Nije moguće isti broj mobitela vezati uz više bankovnih računa.

Jedina briga korisnika stoga ostaje ažuriranje podataka o kontaktima u mobitelu, kako novac ne bi bio uplaćen na pogrešan broj mobitela, te deaktiviranje usluge ili promjena podataka u banci, ako se promijeni broj mobitela.

U početku, Finin registar će se koristiti samo na području Republike Hrvatske, a kasnije će se osigurati razmjena podataka sa sličnim registrima u EU, čime će biti omogućena plaćanja na broj mobitela odabranog kontakta diljem EU, poručuju iz Fine.