Europa uvodi novi zajednički plan obrane od kibernetičkih napada

Svojom novom politikom obrane od kibernetičkih prijetnji EU će poboljšati suradnju i ulaganja u kiberobranu kako bi bolje štitio, otkrivao, odvraćao i branio od sve većeg broja kibernetičkih napada

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 14. studenog 2022. u 14:57

Kibernetički prostor ne poznaje granice, a nedavni napadi na energetske mreže, prometnu infrastrukturu i svemirsku imovinu ukazuju na rizike koje takvi napadi predstavljaju i za civilne i za vojne aktere – ističu iz Europske komisije, predstavljajući novi plan obrane građana Europske unije od raznih kibernetičkih prijetnji.

Cilj je nove politike kiberobrane EU-a jačanje sposobnosti u tom području te jačanje koordinacije i suradnje vojnih i civilnih zajednica za kibernetičku sigurnost. Tom politikom poboljšat će se učinkovito upravljanje krizama u području kibernetičke sigurnosti u EU i pridonijeti smanjenju strateške ovisnosti Unije u pogledu ključnih tehnologija. Ujedno će se ojačati tehnološka industrijska baza europske obrane (EDTIB). Potaknut će se i osposobljavanje, privlačenje i zadržavanje talenata u području kibersigurnosti te pojačati suradnja s partnerima u području kiberobrane.

Politika obrane EU od kibernetičkih prijetnji temelji se na četiri stupa: 

Zajedničko djelovanje za snažniju kiberobranu EU-a: EU će ojačati svoje koordinacijske mehanizme među nacionalnim akterima i akterima EU-a u području kibernetičke obrane kako bi se povećala razmjena informacija i suradnja vojnih i civilnih zajednica za kibersigurnost te dodatno poduprle vojne misije i operacije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Osiguravanje obrambenog ekosustava EU-a: čak se i softverske komponente koje nisu ključne mogu upotrebljavati za napade na poduzeća ili vlade, među ostalim u obrambenom sektoru; zbog toga je nužno nastaviti rad na normizaciji i certificiranju u području kibersigurnosti kako bi se osigurale vojne i civilne domene.

Ulaganje u sposobnosti kiberobrane: države članice trebaju znatno povećati ulaganja u moderne vojne kapacitete za kiberobranu, koristeći se platformama za suradnju i mehanizmima financiranja dostupnima na razini EU-a, kao što su stalna strukturirana suradnja (PESCO), Europski fond za obranu te programi Obzor Europa i Digitalna Europa.

Partnerstva za rješavanje zajedničkih izazova: polazeći od sigurnosnih i obrambenih dijaloga te dijaloga u području kibersigurnosti koji se već vode s partnerskim zemljama, EU će nastojati uspostaviti prilagođena partnerstva u području kiberobrane.

Svi napori u ovom području trebaju biti usmjereni ka boljoj suradnji vojnog i civilnog sektora. Tako će biti osnovan centar za koordinaciju (EU Cyber Defence Coordination Centre, EUCDCC) te niz skupina koje će imati zadatak razmjenjivati informacije, pratiti prijetnje te brinuti o kibernetičkoj obrani EU, njezinih građana i infrastrukture. Pokrenut će se i platforma za podršku državama članicama, kako bi razvile svoje sustave obrane. Sve će pratiti i odgovarajuća ulaganja iz europskih fondova i drugih financijskih mehanizama.HI-FI EXPERIENCE WEEK

KEF

Od 28.11. do 16.12. 2022. posjeti našu slušaonu na Zagrebačkom Velesajmu i uživaj u KEF Wireless aktivnim zvučnicima.

Kupi

Hibridno integrirano pojačalo

VINCENT SV-737

Bluetooth, WiFi, 20 Hz - 20 kHz, > 90 dB, 47 kOhm, 590 W, WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA, 6 x stereo RCA, 2 x Optical, 2 x Coaxial.

24.999 kn 3.317,94 € Kupi

Wireless podni zvučnici

KEF LS60

Visokokvalitetan streaming, Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready, Bluetooth, Spotify, Tidal, Deezer, 26 Hz - 36 kHz, 111 dB.

49.999 kn 6.636,01 € 52.699 kn Kupi