Medicina - Računalna dijagnostika i personalizacija

Ako je suditi prema dominantnim trendovima napretka u prirodnim znanostima i informatici, pogled u budućnost razvoja inovativnih tehnologija u medicini i zdravstvu mogao bi biti više nego zanimljiv

Igor Berecki ponedjeljak, 30. siječnja 2023. u 06:00

Svijet je sasvim drugačije mjesto nego što je bio prije manje od deset godina, a možemo reći kako ni u jednoj domeni to nije očitije nego u informatičkim tehnologijama, znanosti (napose medicinskoj) i zdravstvu, kao krucijalnoj uslužnoj djelatnosti svake iole civilizirane države. Posljedice pandemije covida-19, u kombinaciji s financijskom krizom i ubrzanim usvajanjem novih tehnologija i digitalizacije, dramatično su promijenile krajolik za sve sudionike u zdravstvu, kako za pacijente, tako i za liječnike i ostalo zdravstveno osoblje.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 363 veljača 2023.

Tehnologije koje mijenjaju budućnost