Nevenov zakon – adaptacija Mooreovog zakona ali za kvantna računala

Njemački znanstvenik Hartmut Neven koji je trenutačno direktor Googleovog laboratorija za kvantnu umjetnu inteligenciju dao je zanimljivo predviđanje vezano uz kvantno računalstvo

Sandro Vrbanus nedjelja, 21. srpnja 2019. u 08:00

Svi bliski IT svijetu dobro su upoznati s Mooreovim zakonom. Njega je prvi verbalizirao Gordon Moore 1965. godine, napisavši kako predviđa da će se računalna snaga, izražena brojem tranzistora na integriranim krugovima, udvostručavati svake godine. Kasnije je to predviđanje revidirano na udvostručenje svake dvije godine, no i dalje je ostalo eksponencijalno.

U novije vrijeme govori se kako bi budućnost računalstva, ili barem jednog njegovog dijela, mogla biti kvantna, tj. kako će kvantna računala prevladati nad klasičnima. Ovaj pojam kvantne nadmoći (quantum supremacy) opisuje situaciju u kojoj bi kvantna računala mogla početi obavljati razne zadaće ne samo brže, nego bi se mogla uhvatiti u koštac s problemima koji su klasičnim računalima nedostižni, poput faktorizacije velikih brojeva što bi dovelo do probijanja gotovo svake enkripcije. Kada bi se kvantna nadmoć mogla dogoditi pokušao je procijeniti Googleov direktor laboratorija za kvantnu umjetnu inteligenciju Hartmut Neven.

Kvantna revolucija već ove godine

Ovaj njemački znanstvenik pritom je postavio takozvani Nevenov zakon – modifikaciju Mooreovoga, ali na kvantnoj bazi. On kaže kako će rast snage kvantnih računala biti dvostruko eksponencijalan. Razlozi za ovakvo predviđanje su višestruki: prvo, kvantni čipovi s kubitima postaju sve efikasniji (s manje grešaka u rezultatima), a istodobno ih se sve više može iskoristiti u stabilnom stanju superpozicije. Drugo, kubiti su višestruko moćniji od bitova.

Tu je i računica koja potvrđuje posljednju tvrdnju – kalkulacija za koju klasičnom računalu treba 4 bita obavlja se s tek 2 kubita, a ona za koju treba 16 bita može biti obavljena s tek 4 kvantna kubita.

Tako dolazimo i do Nevenobog predviđanja koje kaže da će kvantna premoć, uzevši u obzir ovako velike stope rasta i trenutačnu situaciju na području kvantnog računalstva, biti dostignuta već prije kraja ove godine.