Earth Mission - aplikacija koja za cilj ima povećati razinu ekološke osviještenosti

Earth Mission je nagrađivana aplikacija kojom se želi povećati ekološka osviještenost svih onih koji to žele te kroz razne zadatke stvoriti kod korisnika zelene navike i na taj način doprinijeti očuvanju okoliša…

Matija Gračanin petak, 1. prosinca 2023. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Earth Mission 
Namjena Aplikacija za podizanje svijesti o zaštiti okoliša
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Beplatan

Earth Mission je aplikacija koja potpada pod Acerovu zelenu inicijativu, a koja u konačnici za cilj ima povećati ekološku osviještenost korisnika i to želeći kod njih stvoriti zelene navike kako bi se zajedno, u što većem broju, doprinijelo zaštiti okoliša.

Ideja je da se uz razne zadatke kroz 21 jedan dan (uvriježeno je mišljenje da je toliko dana potrebno kako bi se formirala navika), usvoje ekološke navike i smanji ugljični otisak. Trenutačno se ovoj inicijativi na globalnoj razini pridružilo više od 7400 korisnika, dok je uz suradnju s neprofitnom organizacijom OneTreePlanted posađeno više od osam tisuća stabala.

Sama je aplikacija zgodno osmišljena, a sve počinje otvaranjem korisničkog računa i obveznom registracijom. Nakon toga se iz kataloga setova za stvaranje zelenih navika izabire jedan ili se mogu izabirati individualne akcije kojih se mora pridržavati i obavljati svakodnevno. Zadaci su doista raznovrsni, od isključivanja svjetala, preko uštede vode pa sve do recikliranja ili ponovnog korištenja plastičnih boca.

Za sve se dobivaju virtualne značke kao jedan od načina motivacije, a sve je uredno moguće pratiti i vidjeti kako se napreduje te koliki se ekološki utjecaj zapravo postigao. Tu je i društvena komponenta, pa je moguće povezivati se s drugima, ali jednako tako u svakome trenutku vidjeti koliko se ukupno postiglo u zajedničkom cilju očuvanja okoliša.