Kako najlakše upravljati Android telefonom s Windowsa 10? Uz Your Phone!

Postoji niz aplikacija koje omogućavaju upravljanje Android telefonom s računala, no ista takva je mogućnost zapravo već ugrađena u Windows 10. Sve što je potrebno jest na pametni telefon instalirati odgovarajuću aplikaciju, te aktivirati ugrađenu opciju u samim Windowsima…

Matija Gračanin utorak, 24. studenog 2020. u 05:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Your Phone
Namjena Upravljanje Android telefonom s Windowsa 10
Android Google Play
Windows 10 Microsoft Store
Cijena Besplatan

Samo jedna od praktičnih mogućnosti koje nudi Windows 10 jest opcija jednostavnog povezivanja pametnog telefona s Androidom, a onda i njegovo upravljanje putem za to namijenjene aplikacije na Windowsima. Postupak je zapravo prilično jednostavan, a sve može početi tako da se u Windowsima klikne na Settings i zatim na Phone. U prozoru koji će se otvoriti, valja kliknuti na gumb Add a Phone i onda dalje pratiti upute na zaslonu.

U suštini će trebati na pametni telefon instalirati aplikaciju Your Phone Companion, dok će se na sam Windows iz službene Microsoftove trgovine instalirati aplikaciju Vaš Telefon ako je već nema (od Windowsa 10 inačice 1803 ta je aplikacija već predinstalirana).  Pri tome na umu valja imati i da se na računalo treba prijaviti s Microsoftovim računom, kao i na mobilnu aplikaciju, koja će kroz postupak povezivanja voditi korak po korak.

Jednom kada je sve podešeno, a ovisno o samom telefonu, moguće je primati obavijesti, primati i slati tekstualne poruke (SMS), pregledavati i upravljati fotografijama na telefonu, upravljati pozivima (ako postoji podrška za Bluetooth) te, konačno, pregledavati zaslon samoga telefona i upravljati telefonom izravno s računala pa čak i razmjenjivati datoteke.

Dakako, nisu sve mogućnosti podržane na svim telefonima, pa to svakako valja imati na umu. Osim toga, korisnici Samsungovih telefona instalaciju aplikacije Your Phone na Androidu mogu preskočiti, a moraju samo aktivirati opciju Link to Windows, te će dobiti i nešto veće mogućnosti, kao što je opcija pokretanja Android aplikacija u samim Windowsima.

Naravno, postoji niz daleko moćnijih aplikacija koja nude i značajno veće mogućnosti što se tiče upravljanja Android pametnim telefonom, no kako je ovdje riječ o značajci koja je zapravo integrirana u Windows 10 te nudi one temeljne i najčešće tražene mogućnosti, nameće se kao najpraktičnije rješenje.