Pomoć kod rješavanja matematičkih zadataka - Photomath

Riječ je o vrlo poznatoj domaćoj aplikaciji koja je popularna diljem svijeta i to s dobrim razlogom – u tren oka rješava čak i složenije matematičke zadatke prikazujući pri tome ne samo rješenje, već i točan postupak kako se do rješenja dolazi…

Matija Gračanin utorak, 1. rujna 2020. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Photomath
Namjena Edukacijski alat
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Photomath je poznata domaća aplikacija koja svaki smartfon pretvara u iznimnog znalca matematike i neprocjenjivo edukacijsko pomagalo koje će u tren oka riješiti matematičke probleme. Photomath je prilično jednostavno koristiti; ako je neki matematički zadatak napisan na komadiću papira, dovoljno je tek uperiti ugrađenu kameru i Photomath će jednadžbu riješiti u tren oka.

Alternativno se zadatak može utipkati u sam Photomath pomoću u njega ugrađenog znanstvenog kalkulatora. Njegova ključna je prednost činjenica da neće prikazati samo konačan rezultat, nego će prikazati i korake rješenja svakoga matematičkog zadatka (nudi čak i više načina rješavanja). Upravo time se olakšava učenje temeljnih matematičkih koncepata, pa Photomath doista postaje vrlo korisno edukacijsko pomagalo.

Prilično dobro vlada raznovrsnim matematičkim gradivom, pa ne bi trebao imati problema pri rješavanju osnovne matematike, zadacima iz algebre, trigonometrije, a nisu mu strani ni infinitezimalni račun kao ni statistika. 

Stoga, svako koga muče faktorijeli, limesi, derivati, integrali, vektori, matrice, logaritamske funkcije, polinomi, linearne jednadžbe i nejednadžbe, kvadratne jednadžbe te drugo matematičko gradivo, s Photomathom će time daleko lakše ovladati.