Hrvatski Telekom u prvoj polovici godine bilježi rast prihoda i dobiti

HT je zaključio je prvu polovicu 2021. godine s pozitivnim poslovnim rezultatima i rastom prihoda, kao i porastom dobiti koja raste treće tromjesečje zaredom

Sandro Vrbanus četvrtak, 29. srpnja 2021. u 10:25

Hrvatski Telekom objavio je svoje poslovne rezultate za prvu polovicu 2021. godine. Održavanjem snažnog plana ulaganja osiguran je nastavak pozitivnih trendova i dobrog poslovnog zamaha, kažu iz kompanije, te navode kako su ostvarili rast prihoda neto dobiti.

U prvoj polovici 2021. godine Hrvatski Telekom je zabilježio stabilan rast uz povećanje ukupnih konsolidiranih neto prihoda za 118 milijuna kuna, odnosno 3,4%, u odnosu na prvu polovinu 2020. godine. Prihodi su povećani ponajprije zahvaljujući većim prihodima od pokretnih (120 milijuna kuna, odnosno 7,8%) i nepokretnih telekomunikacija (62 milijuna kuna, odnosno 3,9%), dok su prihodi sistemskih rješenja bili pod utjecajem jednokratnog posla iz 2020. godine te sezonskih oscilacija u području prilagođenih rješenja (-64 milijuna kuna, odnosno -16,6%).

EBITDA nakon najmova je također zabilježila rast od 41 milijun kuna, odnosno 3,2%, u prvoj polovici 2021. godine, što je rezultat povećanja zabilježenog kako u HT Grupi u Hrvatskoj (3,3%) tako i u Crnogorskom Telekomu (1,5%). Marža EBITDA-e nakon najmova iznosila je 36,9%, a zahvaljujući pozitivnom komercijalom zamahu raste treće tromjesečje zaredom.

Iako je okruženje i dalje neizvjesno, HT je u ovom izvješću potvrdio i svoje ranije postavljene prognoze za poslovnu 2021. godinu. Očekuju srednje jednoznamenkasto smanjenje prihoda i nisko jednoznamenkasto povećanje EBITDA-e nakon najmova u odnosu na 2020. godinu. Očekivanja u pogledu kapitalnih ulaganja su na razini od 1,6 milijardi kuna, u odnosu na ukupno 1,8 milijardi kuna u 2020. godini.

Ulaganja u 5G i optičku mrežu

Hrvatski Telekom nastavlja biti usredotočen na izgradnju svoje optičke infrastrukture. FTTH-om su pokrili više od 387.000 kućanstava, što je povećanje od čak 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Optička pristupna mreža (FTTx) je s krajem drugog tromjesečja bila dostupna za ukupno 552.000 kućanstava (rast od 21% u odnosu na prošlu godinu).

Istodobno je više nego učetverostručen broj gradova pokrivenih 5G mrežom, pa sada iznosi 76 gradova i 11 općinskih centara, a broj pokrivenih stanovnika povećan je na 2 milijuna. U međuvremenu je uvedena i 5G usluga roaminga.

Buduće dodjele spektra

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je 27. svibnja 2021. godine postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Od HAKOM-a je 16. lipnja 2021. zaprimljena obavijest da Hrvatski Telekom ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u postupku javne dražbe te da ima pravo sudjelovati u nadmetanju u postupku javne dražbe.

Odluka o odabiru jednog ili više ponuditelja te o izdavanju dozvola za uporabu 5G radiofrekvencijskog spektra očekuje se do kraja kolovoza.

Prodaja Optima Telekoma

U srpnju su Hrvatski Telekom d.d. i Zagrebačka banka d.d. s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., koje je u vlasništvu grupacije United Group, potpisali sporazum o kupoprodaji dionica društva Optima Telekom d.d. Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekoma, od čega je 36,90% u vlasništvu Zagrebačke banke i 17,41% u vlasništvu društva HT holding d.o.o., koje je u stopostotnom vlasništvu Hrvatskog Telekoma.

Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovornim uvjetima, a očekuje se da će biti provedeno do kraja 2021. godine.

Dividenda i program otkupa dionica

HT je u prvoj polovini 2021. godine isplatio dividendu od 8 kuna, odnosno u ukupnom iznosu od 640,3 milijuna kuna. Taj iznos predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit od 91,2%.

Glavna skupština ovlastila je Upravu za otkup vlastitih dionica Društva u razdoblju od pet godina u okviru novog Programa otkupa dionica od 29. travnja 2021. do 22. travnja 2026. godine. Maksimalni volumen novog Programa otkupa dionica iznosi 600 milijuna kuna, odnosno 3 milijuna dionica, što je otprilike 3,7% ukupnog broja dionica. Programom će se stvoriti dodana vrijednost za sve dioničare Društva povrh dividende, kažu iz HT-a.