Plaću u Hrvatskoj sada možete legalno primati i na Revolut

Bankovna licenca koju u Hrvatskoj ima Revolut Bank UAB proširena je, pa oni sada mogu, kao i svaka druga banka, našim građanima omogućiti otvaranje tekućih i žiro računa

Sandro Vrbanus četvrtak, 23. lipnja 2022. u 18:29

Nakon što je Revolut prošle godine u Hrvatsku prenio svoju europsku dozvolu za specijalizirano bankarstvo, postao je na našem tržištu banka, gotovo istovjetna ostalim bankama koje ovdje posluju. No, lani smo imali informaciju kako na Revolut račune nije bilo dozvoljeno isplaćivati plaće. Prema izjavi iz HNB-a tada, "Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje, primjerice tekući račun ili žiroračun, već prikuplja depozite svojih klijenata na depozitni račun". No, situacija se ove godine promijenila.

Revolut pruža više usluga

Od 1. lipnja Revolut Bank UAB-u izdano je odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske. Temeljem njega, Revolut će osim dosadašnjih pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga, točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, budući da je istoj izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, nema zapreke za isplatom primitaka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci – doznaje od Porezne uprave portal Rep.hr.

Euro ili kune?

Sada, kada je Revolut napokon dobio punu licencu za poslovanje na našem tržištu u svojstvu banke, ostaje tek jedno pitanje – hoće li procedura isplate plaća na račune otvorene u ovoj litavskoj banci biti identična kao i u slučaju hrvatskih banaka. Naime, prije nego Hrvatska 1.1.2023. uđe u eurozonu i prihvati euro kao nacionalnu valutu, moguće je da će doći do određenih troškova konverzije iz kuna u eure. Detalji oko toga još uvijek nisu poznati, ali ako ih doznamo, nadopunit ćemo članak.

NADOPUNA (24.6.): Plaća se u Hrvatskoj na Revolut trenutačno može isplaćivati slanjem eura putem SEPA transfera, jer kuna nažalost nije podržana – tako su priopćili iz Revoluta.