Vjerujete li da će se EU raspasti do 2040. godine?

Prema istraživanju provedenom od strane ECFR-a objavljenom ovaj tjedan, više od polovice ispitanika u zemljama Europske Unije vjeruje da će se ova raspasti do 2040. Slažete li se?

Bug.hr subota, 18. svibnja 2019. u 14:30

Prema anketi koju je financirao ECFR - European Council on Foreign Relations, natpolovična većina Europljana u zemljama članicama EU smatra da će se Unija raspasti u idućih 10 do 20 godina. Spadate li vi u te?