Nova tehnologija pretvara plastični otpad u mlazno gorivo u samo sat vremena

Istraživači sveučilišta u Washingtonu razvili su inovativan način pretvaranja plastike u sastojke za mlazno gorivo i druge vrijedne proizvode, što olakšava i isplativije ponovno upotrebljava plastiku

Mladen Smrekar srijeda, 19. svibnja 2021. u 10:05

Istraživači su u svojoj reakciji uspjeli pretvoriti 90% plastike u mlazno gorivo i druge vrijedne ugljikovodične proizvode u roku od sat vremena na umjerenim temperaturama i lako prilagoditi postupak stvaranja željenih proizvoda. Student Chuhua Jia i Hongfei Lin, izvanredni profesor o svom radu izvijestili u časopisu Chem Catalysis.

Prekretnica u recikliranju plastike

U industriji recikliranja ključni su troškovi recikliranja, a ovo bi mogla biti prekretnica u komercijalizaciji novih tehnologija.

Postupak obrade je prilično fleksibilan i pa se promjenom temperature, utrošenog vremena ili količine katalizatora mogu dobiti različiti proizvodi
Postupak obrade je prilično fleksibilan i pa se promjenom temperature, utrošenog vremena ili količine katalizatora mogu dobiti različiti proizvodi

Posljednjih desetljeća nakupljanje otpadne plastike izazvalo je nezapamćenu ekološku krizu. Razgradnjom, sitni komadići mikroplastike ulaze u prehrambeni lanac i postaju prijetnja ljudskom zdravlju. Ključ je u recikliranju, no tu počinje niz problema. 

Najčešći postupci mehaničkog recikliranja tope plastiku i preoblikuju je, ali to smanjuje njezinu ekonomsku vrijednost i kvalitetu za upotrebu u drugim proizvodima. Kemijsko recikliranje može proizvesti proizvode više kvalitete, ali zahtijeva visoke temperature reakcije i dugo vrijeme obrade, što ga čini preskupim i glomaznim da bi se svakodnevno koristilo; statistike pokazuju da se u SAD-u reciklira samo 9% plastike.

Rutenij, ugljik i otapala

U svom radu istraživači su razvili katalitički postupak za učinkovitu pretvorbu polietilena u mlazno gorivo i maziva visoke vrijednosti. Polietilen se koristi u velikom broju proizvoda, od plastičnih vrećica, preko plastičnih boca za mlijeko i bočica šampona, do cjevovoda otpornih na koroziju, drveno-plastične kompozitne građe i plastičnog namještaja.

Istraživači su koristili rutenij na ugljičnom katalizatoru i uobičajena otapala. U samo sat vremena uspjeli su oko 90% plastike pretvoriti u mlazno gorivo ili druge ugljikovodične proizvode. A sve to na temperaturi od samo 220 Celzijevih stupnjeva, što je niže od temperatura koje bi se obično koristile u sličnim procesima.

Fleksibilan postupak

Postupak obrade je prilično fleksibilan i može se prilagođavati pa se promjenom temperature, utrošenog vremena ili količine korištenog katalizatora mogu dobiti različiti proizvodi.

Student vašingtonskog sveučilišta Chuhua Jia
Student vašingtonskog sveučilišta Chuhua Jia

Istraživači sad pokušavaju komercijalizirati svoju ideju, a vjeruju i da bi njihov postupak mogao učinkovito raditi i s drugim vrstama plastike, a ne samo polietilenom.