Razvijen model koji definira idealne visine pristupne točke za postojani wi-fi signal na otvorenom

Američki istraživači razvili su model koji analizira najbolju visinu za instalaciju bežične opreme na ulične svjetiljke

Mladen Smrekar četvrtak, 5. svibnja 2022. u 06:00

Istraživači američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) otkrili su da optimalna visina instalacije ovisi o frekvenciji prijenosa i dizajnu antene.

Idealne lokacije

Rezultati istraživanja pokazuju kako je pričvršćivanje opreme na nižim visinama, onima do četiri metra od tla, bolje je za tradicionalne bežične sustave sa svesmjernim antenama. S druge strane, lokacije na visinama između šest i devet metara bolje su za najnovije sustave, kao što je 5G, koji koriste veće frekvencije milimetarskih valova i antene uskog snopa.

Bežična veza za sve, ali kako je osigurati?
Bežična veza za sve, ali kako je osigurati?

Međunarodni Telecom Infra Project promiče ideju da wi-fi bude dostupan preko nelicenciranog frekvencijskog pojasa od 60 GHz, instaliranjem pristupnih točaka na stupove javne rasvjete.

Tehnički je izazov što su signali u ovom pojasu, viši od uobičajenih frekvencija mobitela, rijetki i imaju tendenciju raspršivanja s grubih površina. Istraživači NIST-a stoga su razvili model praćenja prijenosa koji prepoznaje rijetke, raspršene značajke ovih signala.

Novi algoritam

Ovaj model koristi novi algoritam za analizu izmjerenih kutova i putova koji se protežu izvan uobičajenih parametara kašnjenja signala kako bi uključili lokacije prijemnika.

Telecom Infra Project radi na tome da wi-fi bude dostupan preko nelicenciranog frekvencijskog pojasa od 60 GHz
Telecom Infra Project radi na tome da wi-fi bude dostupan preko nelicenciranog frekvencijskog pojasa od 60 GHz

Prilagođena oprema, takozvani channel sounder, može precizno izmjeriti brojne karakteristike radio kanala i ima jedinstvenu sposobnost mjerenja vremenske dinamike - kako se svojstva valova mijenjaju tijekom vremena - čak i kad je u pokretu.


Kako bi se izbjegle smetnje, za konvencionalne bežične sustave s višesmjernim antenama poželjniji su manji rasponi. Međutim, kažu istraživači, bežični sustavi sljedeće generacije radit će na frekvencijama milimetarskih valova pa bi trebali koristiti visoko usmjerene antene s vrlo uskim snopovima, pencil zrakama.