Rijeke mijenjaju boje diljem Amerike: zasad se ne zna je li to dobar ili loš znak

U posljednjih 35 godina jedna trećina velikih rijeka u Sjedinjenim Državama promijenila je dominantnu boju, često zbog sedimenata ili algi

Mladen Smrekar ponedjeljak, 1. ožujka 2021. u 16:05

Ni nebo nije uvijek i svugdje jednako plavo, pa tako i rijeke mijenjaju svoje boje. Širom svijeta ima ih u raznim nijansama žute, zelene, plave i smeđe.

Usporedili 234.727 satelitskih slika

Suptilne promjene u okolišu mijenjaju boju rijeka, a neke od njih potpuno gube svoje karakteristične nijanse. Novo istraživanje pokazuje da se dominantna boja u posljednjih 35 godina promijenila u svakoj trećoj velikoj američkoj rijeci.

Interaktivna napra izrađena je temeljem 234.727 slika prikupljenih satelitom Landsat između 1984. i 2018. godine
Interaktivna napra izrađena je temeljem 234.727 slika prikupljenih satelitom Landsat između 1984. i 2018. godine

"Promjene u boji govore nam da se nešto događa u njihovoj blizini", kaže John Gardner, vodeći autor studije i hidrolog sa Sveučilišta u Pittsburghu, koji je s kolegama izradio mapu temeljem 234.727 slika prikupljenih satelitom Landsat između 1984. i 2018. Ovaj skup podataka uključuje 100.000 kilometara plovnih putova širine najmanje 60 metara. 

Tijekom studije oko 56 posto rijeka bilo je dominantno žuto, a 38 posto dominantno zeleno, što se može provjeriri i na interaktivnoj mapi na kojoj svi mogu istraživati ​​trendove promjene boja u pojedinim rijekama.

Na istoku požutile, na zapadu pozelenile

Nije neobično da rijeke mijenjaju boju, objasnio je Gardner. One se stalno mijenjaju zbog fluktuacija protoka, koncentracija sedimenata i količine otopljene organske tvari ili algi u vodi. Na primjer, rijeke žuto obojene obično su natovarene sedimentima, ali s malo algi. Plava voda sadržava malo algi i sedimenta, u zelenoj ih ima puno.

Promjene u boji rijeke Rio Grande
Promjene u boji rijeke Rio Grande

Istraživači su otkrili da je oko 21 posto rijeka postalo zelenije, najčešće na zapadu Sjedinjenih Država, dok je oko 12 posto rijeka požutilo, naročito na istoku kontinenta. Pokazalo se da se najekstremniji primjeri često nalaze u blizini umjetnih rezervoara. Mjesta na kojima se boja najbrže mijenjala često su se nalazila 25 kilometara uzvodno ili nizvodno od brane i unutar granica urbanog područja.

Tijekom studije oko 56 posto rijeka bilo je dominantno žuto, a 38 posto dominantno zeleno
Tijekom studije oko 56 posto rijeka bilo je dominantno žuto, a 38 posto dominantno zeleno

Gardner trenutno istražuje koncentraciju sedimenata na temelju podataka Landsata. Cilj mu je istražiti kako ljudske aktivnosti, poput izgradnje brana ili korištenja zemljišta, utječu na sedimente.

Cvjetanje algi

Posljednjih godine sve češće na sve više mjesta u rijekama cvatu alge. Godine 2015. cvat se protezao na više od 1000 kilometara rijeke Ohio koja je pozelenila na mnogim mjestima. Istraživači su dosad obično proučavali cvjetanje algi u jezerima, no ovaj skup podataka mogao bi im pomoći da kvantificiraju trendove u koncentracijama riječnog klorofila.

Cijanobakterija koje su se 2015. proširile duž 1000 kilometara rijeke Ohio utjecale su na zalihe pitke vode i rekreacijske aktivnosti u pet američkih država
Cijanobakterija koje su se 2015. proširile duž 1000 kilometara rijeke Ohio utjecale su na zalihe pitke vode i rekreacijske aktivnosti u pet američkih država

"Naša otkrića ne pokazuju jesu li promjene boje dobre ili loše za kvalitetu vode, ali otkrivaju trendove", rekao je Gardner. "Sljedeći je korak istražiti što to ljudi čine da izazivaju te promjene i je li riječ o poboljšanju ili degradaciji."