Sud Europske unije pojasnio kako se tumači "internetska neutralnost"

Davatelj usluga pristupa Internetu ne smije dati prednost određenim aplikacijama i uslugama, a na druge aplikacije i usluge primjenjivati mjere blokiranja ili usporavanja

Sandro Vrbanus srijeda, 16. rujna 2020. u 15:13

Sud Europske unije po prvi je puta službeno protumačio Uredbu EU o "neutralnosti Interneta". Odgodilo se to u presudi donesenoj ovoga tjedna, koja se ticala predmeta mađarskog telekoma Telenora.

Telenor, naime, nudi dva paketa usluga povlaštenog pristupa Internetu (po "tarifi bez dodatnih troškova") čija je posebnost to da se promet podataka koji nastaje upotrebom određenih posebnih usluga i aplikacija ne uračunava u potrošnju količine podataka koju su klijenti kupili. Nakon što korisnici potroše dodijeljenu im količinu podataka, mogu nastaviti neograničeno upotrebljavati navedene posebne aplikacije, dok se na ostale primjenjuju mjere blokiranja ili usporavanja prometa.

Mađarsko tijelo za medije i komunikacije donijelo je dvije odluke u kojima je smatralo da ti paketi usluga ne poštuju obveze jednakog i nediskriminirajućeg postupanja, te da ih Telenor treba prestati provoditi. Okružni sud u Budimpešti tim se povodom obratio Sudu Europske unije, tražeći tumačenje, koje je sada i dobio.

Ne smije se jedne blokirati, a druge poticati

Sud je, dakle, protumačio kako ugovori kojima se određeni klijenti pretplaćuju na pakete usluga s "tarifama bez dodatnih troškova", a koji uključuju i mjere blokiranja ili usporavanja prometa za usluge i aplikacije koje nisu u krugu "posebnih", može ograničiti ostvarivanje prava krajnjih korisnika.

Sud kaže kako takvi paketi usluga mogu proširiti upotrebu favoriziranih aplikacija i usluga te smanjiti upotrebu svih drugih, konkurentskih aplikacija i usluga – a to može dovesti do znatnog ograničenja ostvarivanja prava svih krajnjih korisnika, pogotovo ako mnogo njih sklopi ugovore tog tipa.

Sud je u konačnici presudio da, budući da se mjere blokiranja ili usporavanja prometa ne temelje na objektivno različitim zahtjevima u vezi s tehničkom kvalitetom usluge za određene kategorije prometa, nego na isključivo poslovnim interesima, kao takve smatraju se neusklađenima s odredbama EU. Slijedom toga, paketi usluga poput onih u ovom predmetu, mogu općenito povrijediti pravila otvorenog Interneta opisana u Uredbi 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća.