EU objavila tko su prvi "nadzornici pristupa" prema Aktu o digitalnim tržištima

Na šest multinacionalnih tehnoloških kompanija odnosit će se nova pravila o zaštiti potrošača i tržišnog natjecanja. Oni sada imaju pola godine za usklađenje s opširnim popisom mjera

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. rujna 2023. u 07:02

Europska unija službeno je, kako se očekivalo, objavila prvih šest utvrđenih "nadzornika pristupa", odnosno "gatekeepera" u tehnološkom i internetskom sektoru. To su Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft. Utvrđene su i ukupno 22 osnovne usluge koje oni pružaju na tržištu, a obuhvaćene su novim pravilima. Navedenih šest nadzornika pristupa sad će imati šest mjeseci da osigura potpunu usklađenost s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima za svaku od utvrđenih osnovnih usluga platforme.

Već ranije protiv ove su se odluke pobunili iz Applea i Microsofta, o čemu smo nedavno detaljnije izvijestili. Komisija je, vezano za to, pokrenula četiri istraživanja tržišta kako bi dodatno ocijenila Microsoftove i Appleove podneske. Sada se nastoji utvrditi jesu li njihovi argumenti dovoljan dokaz da za predmetne usluge ne bi trebalo utvrditi status nadzornika pristupa. Istraživanje bi trebalo biti dovršeno u roku od najviše pet mjeseci.

Osim toga, Komisija je pokrenula istraživanje tržišta kako bi dodatno ocijenila bi li Appleov iPadOS trebalo označiti kao nadzornika pristupa, unatoč tome što ne doseže propisane pragove. To istraživanje trebalo bi biti dovršeno u roku od najviše 12 mjeseci.

Digitalni "gatekeeperi"

Na temelju Akta o digitalnim tržištima Europska komisija može utvrditi da su određene digitalne platforme "nadzornici pristupa" ako čine važnu pristupnu točku između poduzeća i potrošača u vezi s osnovnim uslugama platforme. Današnje odluke o utvrđivanju statusa donesene su nakon 45-dnevnog postupka preispitivanja, koji je Komisija provela nakon što su je Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft i Samsung obavijestili o svojem potencijalnom statusu nadzornika pristupa.

Ovako izgleda popis kompanija i usluga za sada obuhvaćenih Aktom:

Dodatno, iako Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser dosežu pragove iz Akta o digitalnim tržištima te bi ih se na temelju toga trebalo smatrati nadzornicima pristupa, Komisija je zaključila da su Alphabet, Microsoft i Samsung dostavili dovoljno opravdane argumente iz kojih je vidljivo da te usluge nisu pristupne točke za odgovarajuće osnovne usluge platforme. Stoga je Komisija odlučila da Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser neće označiti kao osnovne usluge platforme. Iz toga proizlazi da Samsung nije nadzornik pristupa ni za koju osnovnu uslugu platforme.

Sljedeći koraci

Kompanije "gatekeeperi" sada imaju rok od šest mjeseci da se usklade s potpunim popisom mjera propisanih Aktom o digitalnim tržištima, čime se krajnjim korisnicima i poslovnim korisnicima usluga nadzornika pristupa omogućuje veći izbor i veća sloboda. Međutim, neke od obveza počet će se primjenjivati od trenutka utvrđivanja statusa, primjerice obveza obavješćivanja Komisije o svim eventualno planiranim koncentracijama među poduzećima.

Komisija će pratiti provedbu i usklađenost s tim obvezama u praksi. Ako nadzornik pristupa ne poštuje obveze utvrđene u Aktu o digitalnim tržištima, Komisija mu može izreći novčanu kaznu u iznosu do 10% ukupnog globalnog prihoda poduzeća, a u slučaju ponavljanja prijestupa kazna može iznositi do 20%. U slučaju sustavnog kršenja propisa Komisija je ovlaštena donijeti i dodatne korektivne mjere kao što su obvezivanje nadzornika pristupa na prodaju poduzeća ili njegovih dijelova ili zabrana nadzorniku pristupa da stekne dodatne usluge povezane s uslugom za koju se sustavno krše propisi.