Roboti za uštekavanje kabela stvoreni na MIT-u

Robotska ruka čiji je osnovni zadatak taktilnim senzorima prepoznati kabel i priključiti ga u pripadajući utor mogao bi imati primjenu u drugim preciznim zadacima koje su do sada radili ljudi

Sandro Vrbanus utorak, 14. srpnja 2020. u 14:41

Laboratorij za računalne znanosti i umjetnu inteligenciju (CSAIL) s američkog MIT-a objavio je novo postignuće svojih inženjera – sustav koji imitira pokrete ljudske ruke te na taj način može nježno hvatati malene predmete i njima precizno manipulirati. Krajnji rezultat? Robotska ruka koja je u stanju primiti konektor (jack) na kraju kakvog kabela i utaknuti ga u pripadajući priključak.

Kada se ovaj zadatak postavi pred ljude, on uključuje finu motoriku ruku, koordinaciju oko-ruka, kao i taktilni osjećaj u prstima koji navodi ruku u preciznom hvatanju skliskih i malenih predmeta. Kao takav, predstavlja netrivijalne prepreke pred ljude, a pogotovo pred strojeve. Stoga su na MIT-u morali u sustav ugraditi napredne senzore za dodir, te kontrolere koji određuju položaj robotskih "prstiju" i jačinu njihovog stiska.

Uhvati-opipaj-uključi

Prilikom rada robotska ruka senzorima prepoznaje orijentaciju kabela i sile koje na njega djeluju. Prema tome prilagođava svoj način hvatanja i okretanja kabela, a automatski se prilagođava i njegovoj vrsti, debljini, materijalu i čvrstoći.

U konačnici ovaj je robot u stanju uzastopno hvatati kabele, pronalaziti im kraj s priključkom te ih uštekavati u utore prema potrebi. Ovo je u priloženom videu demonstrirano priključivanjem 3,5-milimetarskog priključka za slušalice u mobitel, a znanstvenici kažu da bi ista tehnologija preciznog hvatanja mogla naći svoju primjenu u raznim situacijama – mogli bi, primjerice, pomagati ljudima u izvršavanju dosadnih, repetitivnih ili nesigurnih zadataka, a koje su morali raditi ljudi zbog do sada nezamjenjive fine motorike ruku.

Može li ovaj robot uštekati USB pravilno iz prvog pokušaja, to iz MIT-a nisu objavili.