AV1 – kodek budućnosti za 8K na YouTubeu?

Kako tehnologija napreduje, tako raste razlučivost videa, a time i zahtjevi za prostorom i propusnosti internetske veze pa se kontinuirano razvijaju napredniji, efikasniji videokodeci

Mario Baksa ponedjeljak, 30. studenog 2020. u 13:41

PROBLEM

Pročitao sam nedavno da YouTube enkodira 8K novijim A1 kodekom, a 4K i niže s VP9. Možda nije točno, nisam provjeravao.

ODGOVOR

Tu mislite na kodek AV1, odnosno AOMedia Video 1. To je otvoreni standard za kodiranje videa, za koji ne treba plaćati nikakve naknade, a cilj je da postane zamjena za Googleov kodek VP9, koji se danas najčešće koristi na YouTubeu. AV1 značajno je učinkovitiji od VP9 i x264 (H.264) – od 34 do oko 50%, što bi ga svrstalo otprilike u rang kodeka H.265/HEVC. Zašto bi YouTube radije koristio AV1, umjesto HEVC-a, koji se, primjerice, danas koristi i za prijem digitalne televizije kod nas? HEVC nije otvoreni standard, licencu za njega treba platiti.

Pokušali smo vidjeti možemo li “natjerati” YouTube da nam da video kodiran kodekom AV1. Tako smo otvorili 8K 60 FPS video o pticama. Rezultat? Google Chrome prikazivao ga je kodiranog kodekom VP9, tipičnim kodekom koji YouTube inače koristi. Kada se isti video otvori PotPlayerom, nudi se VP9 za jako visoke razlučivosti, a od 1080p naniže nudi se i AVC/H.264.

Iako YouTube ne koristi kodek AV1 kad video gledamo u Chromeu, PotPlayer omogućuje nam odabir videostreama kodiranog tim kodekom, a taj stream koristit će i televizori temeljeni na Android TV-u, koji imaju odgovarajući hardverski dekoder
Iako YouTube ne koristi kodek AV1 kad video gledamo u Chromeu, PotPlayer omogućuje nam odabir videostreama kodiranog tim kodekom, a taj stream koristit će i televizori temeljeni na Android TV-u, koji imaju odgovarajući hardverski dekoder

Međutim, naknadno smo otvorili službeni AMD-ov video predstavljanja grafičkih kartica serije RX 6000. U Chromeu se i dalje koristi VP9, no preko PotPlayera mogli smo odabrati i AV1 stream. Dakle, YouTube doista neka videa kodira i kodekom AV1, pri čemu će u PotPlayeru za kodek pisati njegov identifikacijski kôd av01. Problem s kodekom AV1 sličan je kao i s HEVC-om na starijim grafičkim karticama ili programima koji ne znaju iskoristiti hardverski dekoder – dekodiranje videa visi i na CPU-u i na GPU-u, umjesto na specijaliziranom hardverskom sklopu za dekodiranje u GPU-u, što znači da je za jako visoke razlučivosti nužan snažni CPU, a čini se da ni GPU ne smije biti anemičan.

U jednom članku iz svibnja piše da je YouTube omogućio 8K na kompatibilnim 8K TV-ima. Kompatibilno u ovom slučaju znači da ti televizori imaju hardverski dekoder za kodek AV1. Jednog od takvih televizora vidite na otvornoj slici, iz Samsungove QLED 8K serije predstavljene na ovogodišnjem CES-u.

Pretpostavljamo da se video jako visokih razlučivosti, kodiran AV1 kodekom, neće servirati uređajima ili softveru koji ne omogućuju hardversko dekodiranje, zbog navedenog visokog opterećenja procesora. Vrijeme kodeka AV1 tek dolazi, a može se pretpostaviti da će novije grafičke kartice dolaziti s hardverskim dekoderom, što bi omogućilo širu primjenu tog kodeka. No, teško je vjerovati da će u dogledno vrijeme istisnuti kodek H.265/HEVC, koji je industrijski standard. Ni VP9 nije istisnuo AVC/H.264 iz uporabe.

Bug 337 prosinac 2020.