LED trake - što s viškovima, baciti odrezano?

LED trake najčešće se mogu kupiti u duljini od pet metara. Ako vam ne treba tako dugačka u komadu, smijete li je prerezati, možete li jedan isječak spojiti na drugi?

Mario Baksa petak, 26. veljače 2021. u 00:00

PROBLEM

LED trake od 5 m, imaju adapter za struju i daljinski, a piše da se mogu rezati. Moje pitanje je bacam li ostatak, ako ih režem, i ne mogu ga negdje spojiti, ili? Primjerice, ako kupim 5 m, mogu li imati okvir 2x1x1 m, da tako izrežem, i nekako ih spojiti? To nije moguće ili?

ODGOVOR

Ništa ne bacate, nego spojite plus na plus, minus na minus. U slučaju RGB traka, koja ima četiri vodiča, vrijedi isti princip, samo što tu imate jedan plus i tri individualna minusa. Znači, i kod RGB trake plus je plus, obično označeno kao +12V, a boje su minus, odnosno svaka boja ima svoj minus (ground). Dakle, ništa ne bacate, a ako vam ostane viška, to sačuvate, za slučaj da vam propadne koji segment postojeće trake, pa ga možete zamijeniti tim nekorištenim.

Spajanje LED traka

LED trake mogu se spajati bez lemljenja ovakvim konektorčićima…
LED trake mogu se spajati bez lemljenja ovakvim konektorčićima…

Prilikom određivanja koju ćete traku kako spojiti, imate veliku slobodu. Ako ste je narezali na više dijelova, plus i minuse svake trake možete spojiti na napajanje, ali i ne morate – možete jedan isječak spojiti na drugi, bilo na kraj, bilo na početak drugog isječka. Bitno je napomenuti da ako je traka dugačka i vidi se pad svjetline kroz nju, bilo bi ju dobro na više od jednog mjesta spojiti na napajanje.

Što se tiče samog fizičkog spajanja, postoje konektori koji omogućuju spajanje jedne trake na drugu, koji će jednostavno fizički držati kontakte pritisnute. Pomoću njih može se nastaviti jedna traka na drugu, a postoje i kutne izvedbe.

Postoje i adapterčići koji omogućuju spajanje trake u obliku slova T, ali i u obliku plusa.

Ako biste htjeli nešto fleksibilnije rješenje, recimo da ne moraju trake biti jedna do druge, ili da budu na različitim površinama, mogu se iskoristiti kablići s takvim konektorima pa tu imate prilično veliku fleksibilnost.

…ali u mnogim slučajevima vjerojatno je bolje iskoristiti konektore za spajanje LED traka kabelčićima ili već gotove kabele, radi fleksibilnosti – danas postoje razna rješenja, barem ako ste spremni naručiti robu izravno iz Kine
…ali u mnogim slučajevima vjerojatno je bolje iskoristiti konektore za spajanje LED traka kabelčićima ili već gotove kabele, radi fleksibilnosti – danas postoje razna rješenja, barem ako ste spremni naručiti robu izravno iz Kine

Važno: Prilikom kupovanja kabela za spajanje i adaptera, obratite pozornost na širinu trake (trake su najčešće širine 10 mm, ali ima i onih širine 8 ili 12 mm) te na broj kontakata. Obične trake koje daju bijelu svjetlost imaju dva vodiča, RGB trake imaju četiri vodiča, a postoje i još neke izvedbe koje imaju tri (recimo, dvije vrste bijelih LED čipova) i pet vodiča (RGB plus bijelo svjetlo).

Lemljenje

Ako ste spretni s lemilicom, trake možete spojiti lemljenjem žica s jedne na drugu. Možda je zapravo bolje odabrati nekakve kabele s konektorima pa onda žice tih kabela zalemiti na trake. To bi pogotovo bilo zgodno rješenje ako si trake narežete na duljine koje vam trebaju, na stolu zalemite sve te kabele s konektorima, polijepite trake na njihova mjesta i potom ih povežete tim kabelima, umjesto da se mučite s lemljenjem nakon što ste traku već zalijepili na neku površinu.

LED trake mogu biti “gole”, mogu biti prevučene debelim silikonskim slojem, a mogu biti i unutar prozirne cijevi, ako moraju biti vodootporne – kako ćete postupati s njima, kako ćete na njih lemiti žice, ili kako ćete ih spajati, ovisi o izvedbi
LED trake mogu biti “gole”, mogu biti prevučene debelim silikonskim slojem, a mogu biti i unutar prozirne cijevi, ako moraju biti vodootporne – kako ćete postupati s njima, kako ćete na njih lemiti žice, ili kako ćete ih spajati, ovisi o izvedbi

Lemljenje bi svakako bilo uputno obaviti prije negoli ste traku zalijepili na aluminijski profil, jer će vam tada lemljenje biti lakše. Naime, aluminijski profil odvodio bi dio topline s LED trake te time smanjio učinkovitost lemilice.

Za lemljenje žica na LED trake ne treba vam nikakva posebna lemilica – već će i lemilica za početnike od 30 W biti sasvim dovoljna. Ono što je bitnije jest sam princip lemljenja. Prvo si pripremite žice, tako da skinete izolaciju s njih, recimo nekih pola centimetra. Zatim na kraj svake žičice lemilicom nanesete tinol, odnosno zagrijete kraj žičice pa tinolom dotaknete kraj žičice kako bi se rastalio i kako bi se prenio na žicu (i u žicu, ako je riječ o licnatoj žici, sastavljenoj od puno sitnijih vodiča). Potom odmaknete tinol i lemilicu i prelazite na iduću žicu.

Primjer LED traka spojenih zalemljenim žicama, i to RGB LED traka različite fizičke zaštite – iako ih je vaš autor šlampavo zalemio, one rade. Silikonski sloj je tijekom nekih pet godina jako požutio (kad je traka bila nova, bio je posve bezbojan, proziran), iako te trake praktički nisu bile korištene
Primjer LED traka spojenih zalemljenim žicama, i to RGB LED traka različite fizičke zaštite – iako ih je vaš autor šlampavo zalemio, one rade. Silikonski sloj je tijekom nekih pet godina jako požutio (kad je traka bila nova, bio je posve bezbojan, proziran), iako te trake praktički nisu bile korištene

Nakon što ste sredili žice, tinol ćete nanijeti na sve kontakte na LED traci – u osnovi, na mjesta gdje ste traku prerezali. Ako je u pitanju LED traka presvučena silikonom, skalpelom uklonite tih zadnjih pola centimetra silikona. Lemilicom zagrijete jedan kontakt, i kad je dovoljno vruć, pritisnete na njega tinol da se rastopi, pa maknete tinol i vrh lemilice – kontakt bi sada trebao biti prevučen lemom. Isto ponovite s preostalim kontaktima.

Sada smo došli na spajanje žica na te kontakte. Stavite lemilicu na kontakt na LED traci, da se prije naneseni lem otopi, i gurnite vrh žice u otopljeni lem. Lem koji je bio na žici otopit će se. Alternativno, možete vrh žice staviti na kontakt na LED traci pa oboje istodobno dotaknuti vrhom lemilice.

Nakon što je lem bio sekundu u tekućem stanju i na kontaktu na LED traci i na žici, maknite lemilicu i zadržite žicu i LED traku sekundu-dvije bez pomicanja, da se lem ohladi, pa možete prijeći na sljedeći kontakt.

Bug 340 ožujak 2021.