Postoji li stvarna potreba za ažuriranjem browsera?

Hoće li se dogoditi nešto strašno ako ne ažurirate web-preglednik ili koji drugi komad softvera na smartfonu?

Mario Baksa petak, 28. kolovoza 2020. u 23:00

PROBLEM

Čemu služi ažuriranje browsera? Pa kad smo već kod toga, i ostalih app-ova, recimo na smartfonima pogotovo...

ODGOVOR

Dvije osnovne kategorije razloga – jedna je funkcionalna, a druga sigurnosna. Funkcionalna znači da se u program dodaju nove funkcionalnosti, rješavaju se bugovi (greške u programu), poboljšavaju performanse, poboljšava se sučelje. U teoriji to sve zvuči lijepo i sjajno, no u većini slučajeva to bi se više moglo opisati kao kozmetika, pogotovo na mobitelima, gdje svako malo dobivamo nove verzije programa, no rijetko se dobiju neke prave novosti, neka zaista presudna nova funkcionalnost.

Ostaviti automatsko ažuriranje aplikacija na mobitelu uključenim ili ne? Ako ne želite voditi brigu o tome, onda da, a ako želite, onda je vjerojatno najbolje da svako malo provjerite postoje li ažuriranja za često korištene aplikacije, a ostale ažurirajte kad vam to bude odgovaralo
Ostaviti automatsko ažuriranje aplikacija na mobitelu uključenim ili ne? Ako ne želite voditi brigu o tome, onda da, a ako želite, onda je vjerojatno najbolje da svako malo provjerite postoje li ažuriranja za često korištene aplikacije, a ostale ažurirajte kad vam to bude odgovaralo

No, ažuriranja su zapravo vjerojatno češće motivirana sigurnosnim razlozima. Naime, jedan od glavnih načina ulaska zloćudnog softvera u uređaj je preko “sigurnosnih rupa”. Sigurnosne rupe mogle bi se opisati kao bugovi koji omogućuju izvršavanje malicioznog kôda, primjerice, ako se programu podvali (možebitno preko Interneta) posebno oblikovana datoteka koja uključuje maliciozni kôd pa uređaj počne izvršavati maliciozni kôd.

Cijeli proces obično funkcionira tako da netko primijeti sigurnosni problem, ili se uoči maliciozni program koji iskorištava sigurnosni propust u nekom programu. Potom se problem prijavljuje autorima programa, koji će program modificirati tako da se ukloni sigurnosni propust, dakle, da se naprave određeni zahvati koji će onemogućiti da se s podvaljenim posebno oblikovanim sadržajem izvrši maliciozni kôd.

Znači li to da ipak treba stalno ažurirati te programe? Bilo bi dobro da su programi koje često koristite uvijek ažurirani na posljednju verziju, upravo zbog sigurnosti.

Uzmite u obzir i to da će autori zloćudnog softvera češće ciljati programe koji se nalaze na što više uređaja, jer tako raste potencijal za infekciju. Dakle, za web-preglednik, a i operacijski sustav, izrazito je bitno da stalno bude ažuriran, upravo radi umanjivanja te opasnosti. Ostale programe ažurirajte prema vlastitom nahođenju.

Bug 334 rujan 2020.